DETTA ÄR GRF > DANSINSTRUKTÖRSSEKTION > ARBETSPLAN

Dansinstruktörssektionens arbetsplan

Gammaldansarnas Riksförbund (GRF) har under många år utbildat dansinstruktörer för att verksamheten skall kunna föras vidare. Denna utbildning kommer GRF även i framtiden att satsa på, så att nya instruktörer får den utbildning som erfordras för verksamheten och att en god danskultur bevaras.
Vi måste vara uppmärksamma på förändringar som sker i samhället och vara lyhörda för dessa, men samtidigt får vi inte glömma rollen som traditionsbärare.

 

Instruktörsutbildningar

Organisationsförändringar har lett till att föreningar har direktanslutits till förbundet, som därmed fått större ansvar och fler uppgifter.
Fortbildning sker på förbundsnivå.
Förbundet ansvarar också för en årlig fortbildning av instruktörer i samtliga föreningar.
Utbildning av nya instruktörer, såväl ungdom som vuxna, sker på förbundsnivå.

Dansinstruktörssektionens målsättning

Instruktörssektionen har till uppgift att förmedla GRF:s målsättning till verksamma instruktörer inom förbundet.
Denna kontakt sker via ordföranden i föreningarna.
Sektionens målsättning är att:

  • Tillgodose föreningarnas behov av utbildning och fortbildning av instruktörer.
  • Anordna fördjupande kurser förutom dans även metodik, pedagogik, anatomi, psykologi och historik för aktiva inom GRF.

  • Verka för att gamla danser bevaras och att nya danser introduceras.

  • Verka för ett gott uppförande på dansgolvet så att en god danskultur bevaras.

  • De av GRF utbildade instruktörerna i första hand tar hand om kursverksamheten i de inom GRF- anslutna föreningarna.

  • Ej utbilda i konkurrerande syfte hos offentliga föreningar.

  •