DETTA ÄR GRF > DANSINSTRUKTÖRSSEKTION > EXEMPEL PÅ FORTSÄTTNINGSKURS

Dansinstruktörssektionens exempel på fortsättningskurs i GRF

Detta fortsätter vi med i fortsättningskurs 1.

1 Vi börjar naturligtvis med det vi lärde ut på nybörjarkursen. Hambo och mazurka behöver sannolikt repeteras åtskilliga gånger.

Danser att lämpligen fortsätta med är följande:

2 Schottis i turer
3 Norsk pariserpolka
4 Kalle P:s vals
5 Ålandsschottis
6 Snurrebocken
7 Amerikansk träskopolka
8 Lili Marlene
9 Tölösteppen
10 Roslagspolska
11 Edelweiss

Detta räcker mer än väl. Här gäller samma sak som för nybörjarkurs - att KVALITET är bättre än KVANTITET.

O.B.S.
Det är absolut inte nödvändigt att hinna med alla danserna som här är nedtecknade.
Det beror ju mycket på kursdeltagarna OCH man får ingen guldstjärna för att man gått igenom många danser.