DETTA ÄR GRF > DANSINSTRUKTÖRSSEKTION > EXEMPEL PÅ NYBÖRJARKURS

Dansinstruktörssektionens exempel på nybörjarkurs i GRF

Danser som i första hand skall vara med på nybörjarkurs för vuxna.

1 Promenad
2 Amerikansk promenad
3 Snoa
4 Svingen
5 Gammalschottis
6 Modern schottis
7 Pariserpolka
8 Familjeschottis
9 Oh Susanna

10 Polka
11 Sternpolka
12 Vals
13 Familjevals
14 Vals Mignon
15 Hambo
16 Familjehambo (eventuellt)
17 Sprättmazurka
18 Mazurka
Några små tips:
Lär ut danserna i nu nämnd ordning och det ena ger det andra, hasta inte iväg för att lära ut så många som möjligt, det är inte kvantiteten som är det väsentligaste, det är KVALITETEN.

Vid fjärde kurstillfället går det bra att börja träna lite på dalsteget i hambon, för att vid femte tillfället lägga till indansningsstegen och vid sjätte tillfället lägga till omdansningen så blir det inte så mycket på en gång. Repetera dessa danser och steg om och om igen.