DETTA ÄR GRF > FÖRBUNDET

Gammaldansarnas Riksförbund, GRF

VÄLKOMNA TILL GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
DANSORGANISATIONEN MED DANSGLÄDJE OCH GEMENSKAP

Gammaldansarnas Riksförbund, GRF, består av ett antal gammaldansföreningar med totalt ca 1700 medlemmar.

E-mail: ordförande@grfdans.se
Hemsida: www.grfdans.se
Bankgiro: 5762-0023

GRF:s ändamål och uppgift är:
Att samla och verka för kulturell gammaldans och sällskapsdansens upprätthållande.
Att medverka till bevarande av våra folkvisor och folkmusik.
Att stödja och sprida intresse för kultur och hembygdsvård.

STYRELSEN

       

Ordförande
Lennart Stansgård
Gullåkra Byaväg 4
245 35 Staffanstorp
046-25 77 63
0708-41 56 44

Kassör
Ann-Helén Slätteryd
Västervång 30
247 34 S. Sandby
0702-56 32 05

Sekreterare
Irene Mårtensson
Högestavägen 245
271 96 Ystad
0411-610 69
0705-45 57 11

V. Ordförande
Ann-Marie Olsson
Lybecksgatan 43
252 69 Råå
0707-41 41 11

Ledamot
Ulla Nilsson
Idrottsgatan 12
268 75 Tågarp
0730-40 86 15

Suppleant
Eva Lidberg
Kryprosvägen 10
231 76 Beddingestrand
0410- 252 52
0707-71 34 41

Suppleant
Carina Johansson
Fasanvägen 9
242 72 Ludvigsborg
0731-40 24 88

   

 

SEKTIONERNA

       

DANSINSTRUKTÖRS-SEKTIONEN
Ordförande
Eva Lidberg
Kryprosvägen 10
231 76 Beddingestrand
0410-252 52

UNGDOMSSEKTIONEN
Ordförande
Vakant

VALBEREDNING
Ordförande
Bertil Lindberg
Gräsvallsvägen 1
238 34 Oxie
040-54 65 21

ÖVRIGA

       

Webmaster
Carina Johansson
Fasanvägen 9
242 72 Ludvigsborg
0731-40 24 88

Revisor
Knut Landén
Vinkelvägen 14
275 61 Blentarp
0706-55 84 16

Revisor
Anita Mähler
Löpargatan 40 C
261 45 Landskrona
0418-157 32