ALLERUMS GDF
Sidan uppdaterad 2016-03-29 | Webmaster

Välkomna

Till Allerums GDF, vi dansar mellan kl. 19.00-23.30 i Hyllinge Folkets Hus, Hyllinge
VÄLKOMNA!

VÅRT DANSPROGRAM

Hjärtligt välkomna till Allerums GDF i Hyllinge Folkets Hus, Hyllinge, där vi dansar mellan kl 19.00-23.30 med nedanstående dansprogram. Enkelspel och var femte gammal. Herrar bjuder före och damer efter paus.


ÅR 2016

16 januari   Bengt Hedin & Co ( Årsmöte kl 18.00)
20 februari   Erik Arnolds
19 mars   Ingvar Fasths Trio

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.
Kontaktperson:
Tonny Olsson, tel 042-33 01 45, e-post: allerum@grfdans.se
Ingrid Johansson, tel 042-926 32
Rolf Andersson, tel 042-13 32 52

KURSER

Ingen information lämnad.

ADRESSFÖRTECKNING

FUNKTIONÄRER I ALLERUMS GAMMALDANSFÖRENING

Styrelsen:          
Ordförande: Tonny Olsson Pumpgatan 18 263 36 Höganäs 042-33 01 45 allerum@grfdans.se
Sekreterare: Rolf Andersson Bagaregatan 6 252 41 Helsingborg 042-13 32 52 r098a@telia.com
Kassör: Ingrid Johansson Seldonsvägen 35 252 86 Helsingborg 042-926 32 ingrid.leif@comhem.se
V. ordförande:          
V. sekreterare: Gun-Britt Nilsson Östra Solgatan 14 C 264 34 Klippan 0435-136 44  
Suppleant: Bo Nilsson Östra Solgatan 14 C 264 34 Klippan 0435-136 44 borutger@telia.com
Suppleant: Vakant        
           
Revisorer: Ingmar Olsson G. Södåkrav. 421 263 92 Jonstorp 042-34 81 26  
  Thorild Nilsson Lövängsvägen 19 252 84 Helsingborg 042-924 74  
           
Revisor-suppleanter: Bengt Gustafsson Malörtsvägen 55 260 40 Viken 042-23 74 53 bengt.gustafsson@
mbox318.swipnet.se
  Nils-Gunnar Noresson Allerumsvägen 172 254 76 Allerum 042-927 68 norol@telia.com
           
Valberedning: Leif Johansson Seldonsvägen 35 252 86 Helsingborg 042-926 32 ingrid.leif@comhem.se
  Elsa Olsson Pumpgatan 18 263 36 Höganäs 042-33 01 45 elsa.3@tele2.se
           
Fest och nöjeskommitté: Anita Henningsson Södra Tvärgatan 1 252 26 Helsingborg 042-13 43 23 anitabosses@gmail.com
  Maj Windahl Ålagränd 16 262 41 Ängelholm 0431-155 57  
           
           
Tecknar musikkontrakt: Tonny Olsson Pumpgatan 18 263 36 Höganäs 042-33 01 45 allerum@grfdans.se

Hemsida: www.grfdans.se/allerum/
E-post: allerum@grfdans.se
Plusgiro: 429 88 87 - 3