GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

ALFASCHOTTIS

dansfilm
 
Musik:
  Per Spelleman, Skandinavia 5 eller valfri schottis, då dansas turerna 1-2-3 dubbla gånger
Koreografi:
  Alf Andersson och Birgitta Olofsson
Fattningar:
  Midjefattning, sluten fattning, ytterhänder
   
Tur 1
  Midjefattning
4 gångsteg
2 schottissteg i dansriktningen
2 polka
4 snoa

Upprepa
Tur 2
  Ytterhänder
1 schottissteg i dansriktningen
Byt sida på 1 schottissteg (kavaljer framför dam)
1 schottissteg i dansriktningen
1 schottissteg där damen går in framför kavaljeren för att dansa
2 polka
4 snoa

Upprepa
Tur 3
  4 schottissteg runt i en cirkel (var för sig)
1 schottisomgång
Avslutning
 

4 gångsteg
2 schottissteg i dansriktningen
2 polka
2 snoa
1 schottisomgång

   

Turordning: 1-1-2-2-3, 1-1-2-2-3-3, 1 – Avslutningen

Grums Variationsdansare, januari 2017