GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

AMERIKANSK PROMENAD
(All American Promenade)

dansfilm
 
Danstyp:
  Polka
Ursprungsland:
  USA
Musik:
  New American Promenade eller t.ex. Gärdebylåten, Viggen eller liknande. Rekommenderat tempo, 90.
Koreografi:
  Jim Arkness
Fattningar:
  Enkel handfattning.
Steg:
  Gångsteg, tåmarkering.
Utgångsställning:
  Parvis i öppen ring, enkel handfattning.
   
Tur 1 A
  Takt 1-4
  Fyra gångsteg i dansriktningen, på fjärde steget, vänd ett halvt varv mot varandra (kavaljer medsols, dam motsols), byt handfattning, därefter fyra gångsteg bakåt.
Tur 1 B
  Takt 5-8
  Fyra gångsteg mot dansriktningen, på fjärde steget, vänd ett halvt varv mot varandra (kavaljer motsols, dam medsols), byt handfattning, därefter två gångsteg bakåt, ett gångsteg snett utåt-bakåt samt en tåmarkering intill, med lätt knäböjning.
Tur 2 A
  Takt 9-10
  Ett steg i sidled, mot varandra, samt en tåmarkering intill, med lätt knäböjning. Ett steg i sidled, från varandra, samt en tåmarkering intill, med lätt knäböjning.
Tur 2 B
  Takt 11-12
  Damens steg
Med början på vänster fot, fyra gångsteg, ett varv motsols, framför kavaljeren över till hans vänstra sida. (samtidigt som paret byter handfattning), lätt knäböjning på fjärde steget.
Kavaljerens steg
Med början på höger fot, fyra gångsteg i sidled över till damens högra sida, lätt knäböjning på fjärde steget.
Tur 2 C
  Takt 13-14
    Utföres som tur 2 A.
Tur 2 D
  Takt 15-16
    Damens steg
Bibehållen handfattning, damen snurrar (med början på höger fot), ett varv medsols på två gångsteg, framför kavaljeren, samt ytterligare ett varv på två gångsteg förbi hans högra sida och möter bakomvarande kavaljer.
Kavaljerens steg
Bibehållen handfattning, kavaljeren går (med början på vänster fot), två gångsteg i sidled bakom damen till hennes vänstra sida, tackar damen och fortsätter med två gångsteg i dansriktningen och möter framförvarande dam.
    Dansen upprepas.
     
    Beskrivningen är hämtad ur "Danser från när och fjärran" 5:e upplagan
(Dansen är mycket snarlik Silver Sand Mixer)