GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

ANDERSSONS TANGO

dansfilm
 
Danstyp:
  Tango
Ursprungsland:
  Sverige
Musik:
  Passande tango (se exempel nedan)
Koreografi:
  Karin och Sven Andersson, Helsingborg
Fattningar:
  Valsfattning, enkel handfattning (dams höger/ kavaljers vänster)
Steg:
  Gångsteg (framåt, bakåt eller fot-över steg), samt snabbt tresteg
Utgångsställning:
  Parvis i öppen ring, vända mot varandra, med valsfattning
   
Tur 1 a.
  Paret tar "steg-över-tresteg" sidledes i dansriktningen (kavaljer börjar med vänster fot och dam börjar med höger fot). Därefter tar paret "steg-över-tresteg" mot dansriktningen (kavaljer börjar med höger fot och dam börjar med vänster fot).
Tur 1 b.
  Med placering något till höger om varandra, höft vid höft och med bibehållen valsfattning, dansar man två varv medsols med två stegsekvenser: "fram-fram-tresteg" och "fram-fram-tresteg". Vid den första stegsekvensen börjar kavaljer med vänster fot och dam med höger fot.
Tur 2 a.
  Dansarna vänder sig i dansriktningen och tar två steg i dansriktningen. Därefter höjs "framhänderna" (dvs. dams höger/ kavaljers vänster) och på ett tresteg svänger kavaljeren 1/2 varv motsols så att han hamnar framför sin dam, med ryggen i dansriktningen. Damen tar sitt tresteg nästan på stället.
Tur 2 b.
  Valsfattning greppas och paret tar två steg i dansriktningen (kavaljer backar) och sedan svänger båda 1/2 varv motsols med ett tresteg. Paret fortsätter med två steg i dansriktningen (dam backar) och sedan svänger man åter 1/2 varv motsols med ett tresteg.
Tur 2 c.
  Efter två steg i dansriktningen (kavaljeren backar) ändras till upphöjd enkel handfattning (med "framhänderna", dvs. dams höger/ kavaljers vänster) och damen svänger 3/4 varv medsols med ett tresteg, så att hon hamnar i ytterringen med fronten mot ringens mitt. Kavaljeren tar sitt tresteg nästan på stället, med svängning 1/4 varv så att han får ryggen mot ringens mitt. Valsfattning greppas.
Turerna upprepas i nämnd ordning.
Anmärkning:
  Dansen är uppbyggd av stegsekvenser som består av två långa steg (steg-över, fram-fram eller back-back) och tre snabba/korta steg (dvs. "tresteget"). För kavaljeren blir stegordningen: vänster-höger-tresteg-höger-vänster-tresteg, osv. För damen blir motsvarande stegföljd: höger-vänster-tresteg-vänster-höger-tresteg, osv.
   
Musikförslag:
   
Låt och inspelning Längd   Låt och inspelning Längd
Tango Dolores, Göran Andersson 2.45   Lago Maggiore, Alfred Hause 2.18
Min älskling, Hasse Tellemar & Walter Eriksson 2.09   Midnattstango, Curt Haagers 3.09
På Capri, Rose-Maries 2.16   Vad har du i fickan Jan, Skåne-Svennes 2.19
Bergsprängartango, Tore Skogman 2.07   Tango Tintarella, Durspelarna
(vid ett par extra takter i denna låt får dansarna ta markeringssteg på stället)
2.13