GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

CARINAS SNOA

dansfilm
 
Danstyp:
  Snoa
Musik:
  Valfri snoa
Koreografi:
  Carina Falk, Älvängen 2009
Fattningar:
  Valsfattning, snoafattning, enkel midjefattning, enkel handfattning, dubbel handfattning
Steg:
  Gångsteg, snoasteg, polkasteg, bayousteg
Utgångsställning:
  Parvis i öppen ring, enkel midjefattning, vända i dansriktningen
   
Takt 1-2
  Fyra gångsteg i dansriktningen
Takt 3-8
  Snoafattning, omdansning medsols, fyra snoasteg + två polkasteg + fyra snoasteg
Takt 9-10
  Fyra gångsteg runt var för sig, (parisersväng var för sig, kavaljer motsols, dam medsols) sätt foten i kors framför på sista steget
Takt 11-12
  Dubbel handfattning, två bayousteg - ett i dansriktningen och ett mot dansriktningen
Takt 13
  Enkel handfattning med främre händerna.
Kavaljer: Två gångsteg under främre händerna in framför dam, motsols
Dam: Två gångsteg, nästan på plats
Takt 14-15
  Valsfattning, omdansning medsols, fyra snoasteg
Takt 16
  Enkel handfattning med främre händerna.
Kavaljer: Två gångsteg nästan på plats
Dam: Två gångsteg ut under främre händerna, medsols

Dansen upprepas
   
  Dansen tillägnad Antens GillesDansDag den 14/11-2009