GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

CARL PHILIPS VALS

dansfilm
 
Danstyp:
  Vals
Ursprungsland:
  Sverige
Musik:
  Carl Philips Vals, CD "100% Roland Cedermark"; Mariann Grammofon AB, MLPCD 3344
Koreografi:
  Karin och Sven Andersson, Helsingborg
Fattningar:
  Enkla handfattningar, valsfattning och "grepp-bakom-hals"
Steg:
  Valssteg
Utgångsställning:
  Parvis i öppen ring med dam och kavaljer vända mot varandra. Fattning med främre händerna, kavaljers vänster och dams höger
   
Introduktion
  Under musikupptakten greppar paret framhandsfattning intar startpositionen.
Tur 1 a
(Sidbytesturer
och runddansning)
  Paret byter sida på två valssteg, kavaljer dansar motsols framför dam, ett halvt varv under armarna och så att paret åter hamnar front mot front (kavaljer med ansiktet mot ringens mitt). Två gungande valssteg tas på stället, mot och i dansriktningen. Med bibehållen fattning görs ett nytt sidbyte, på motsvarande sätt och paret kommer tillbaka till utgångsläget. Två gungande valssteg tas, i och mot dansriktningen.
b
  Paret byter handfattning, till kavaljers höger/dams vänster, och ett sidbyte motsvarande det som beskrivs ovan görs. Nu blir det damen som dansar under armarna och sedan tillbaka, kavaljeren följer.
c
  Valsfattning tas och paret dansar vals medsols, två varv med fyra valssteg; och sedan vals motsols, ett varv med fyra valssteg.
d
  Därefter ändras fattningen till "grepp bakom partnerns hals", alternativt "på partnerns axlar", och paret dansar fyra varv medsols med åtta valssteg.
Tur 2
  Tur 1 upprepas.
Tur 3 a
(valsturer framåt)
  Paret tar enkel handfattning (dams vänster i kavaljers höger) och dansar fyra svängande valssteg framåt i dansriktningen (tyrolervals). Därefter tar paret två parisersvängar med fyra valssteg, kavaljer motsols och dam medsols.
b
  Med enkel handfattning tar paret åter fyra öppna valssteg framåt. Detta följs av valsfattning och runddansning, två varv med fyra valssteg.
Tur 4
  Tur 1 upprepas.
Tur 5
  Tur 3 upprepas.
Tur 6
  Tur 1 upprepas och förlängs genom att delturen 1d tas två gånger.
Anmärkningar
 

Initiativ och musikval har gjorts av Margaretha och Ingmar Persson, Saxtorp.
Om dansen dansas efter andra inspelningar av Carl Philips Vals kan musikavsnitten ha en något annorlunda ordningsföljd, och dansens turer får då anpassas.

2009 10 19