GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

DANS UTI LÖVAD SAL

dansfilm
 
Danstyp:
  Snoa
Ursprungsland:
  Sverige
Musik:
  Kal-Kagges, Brudens snoa
Koreografi:
  Eivor Svensson och Kjell Forsberg, Växjö (2008)
Fattningar:
  Snoafattning, enkel midjefattning
Steg:
  Polkasteg, snoasteg, gångsteg
Utgångsställning:
  Parvis, snoafattning
   
Tur 1
  Takt 1-16
  Omdansning/snoafattning: Två polka, fyra snoa – upprepas
Två sidsteg i dansriktningen (sida, intill, sida, intill), fyra snoa - upprepas
Tur 2
  Takt 17-32
  Omdansning/snoafattning: Fyra polka motsols (ett varv), vänd upp på fjärde, åtta snoa – upprepas
Tur 3
  Takt 33-48
  Ett fotombyte i sidled från varandra (kavaljer in mot mitten, dam utåt), ett fotombyte mot varandra, omdansning fyra snoa - upprepas
Enkel midjefattning: Två fotombyte framåt i dansriktningen, omdansning fyra snoa, parisersväng var för sig på fyra gångsteg (kavaljer motsols, dam medsols), avig parisersväng tillbaka
  Hela dansen upprepas …
 
2009 02 11