GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

EVA THREE STEP eller COCOSNÖTEN

dansfilm
 
Danstyp:
  Polka
Ursprungsland:
  USA
Musik:
  Teddy Bears' Picnic
Koreografi:
   
Fattningar:
  Enkel handfattning, valsfattning
Steg:
  Gångsteg, tådopp, fotombytessteg, "snärtigt" dalsteg, polkasteg, snoasteg
Utgångsställning:
  Parvis i öppen ring, enkel handfattning
   
Introduktion
  Vänta avvaktande med en liten huvudböjning mot varandra
Takt 1-4
  Tre gångsteg i dansriktningen + tådopp
Tre gångsteg med platsbyte (kavaljer till ytterring, dam till innerring) så att dam passerar framför kavaljer (släpp handfattningen i och med att kavaljer liksom fört över sin dam) och vända mot varandra görs ett tådopp
Takt 5-8
  Utan någon fattning, tre gångsteg med platsbyte tillbaka (kavaljer till innerring, dam till ytterring) så att kavaljer passerar framför dam och vända mot varandra görs ett tådopp
Tre korta gångsteg (nästan på stället) mot partnern + tådopp
Takt 9-10
  Två fotombytessteg ett varv runt var för sig (kavaljer motsols, dam medsols)
Takt 11-12
  Enkel handfattning, två "snärtiga" dalsteg (steg på innerfoten och sväng ytterfoten i kors framför innerfoten, steg på innerfoten och sväng ytterfoten i kors framför innerfoten)
Takt 13-16
  Valsfattning, omdansning medsols, två polkasteg + två snoasteg
Enkel handfattning, två gångsteg i dansriktningen
  Dansen börjar om
  Kan dansas som mixer då kavaljer på takt 7-8 går snett framåt i dansriktningen, till framförvarande dam
   
Eva Three Step finns beskriven i boken "Danser från när och fjärran" av Anta Ryman, sidan 88 i 5:e upplagan som utkom 1982. (Första upplagan utkom 1962). Flera varianter förekommer men enligt Anta Ryman, kontaktad våren 1994, var det så som den beskrivs i boken som hon fick lära sig dansen samt fick den nedtecknad då hon var i USA under åren 1952-53. Enligt Anta Ryman är dansens ursprungsland USA. (Uppgifter förekommer att ursprungslandet är England)

I boken är dansen beskriven i 4/4 takt (enligt originalmusiken "Teddy Bears' Picnic") men här ovan beskriven i 2/4 takt då den ofta dansas till Povel Ramels "Cocosnöten". Antagligen därav det svenska namnet på dansen. / Tom Backman, Roalöv, Färlöv