GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

FATTNINGSBESKRIVNINGAR och UTGÅNGSSTÄLLNINGAR

 
Bilderna hämtade ur "Gillesdanser i Norden"
  Utgångsställning: Parvis i öppen ring
Vid uppställning parvis i öppen ring står de dansande uppställda par efter par vända i dansriktningen (motsols).
   
  Utgångsställning: Parvis i sluten ring
Paren bildar en sammanhängande ring, damen står till höger om kavaljeren där ej annat anges.
   
  Ledig hand i sidan
Handen på höften med fingrarna framåt liknande "höfter fäst".
   
  Enkel handfattning
Damen lägger vänster hand i kavaljerens höger hand, armarna böjda, händerna i axelhöjd, alltid ledig hand i sidan om inget annat angives.
   
  Enkel midjefattning
Kavaljeren lägger höger arm om damens midja, damen lägger vänster hand på kavaljerens högra axel, ledig hand i sidan.
   
Valsfattning
Kavaljeren lägger höger arm om damens midja och fattar med vänster hand damens högra hands fingrar, eller lägger damen sin högra hand i kavaljerens vänstra hand, armarna sträckes utåt, något böjda, händerna i axelhöjd, damen lägger vänster hand på kavaljerens höger överarm, i axelhöjd.
   
Hambofattning
Damen lägger händerna på kavaljerens överarmar, kavaljeren lägger sin högra arm om damens midja och sin vänstra hand om damens högra armbåge.
   
  Polkafattning eller mazurkafattning
Samma som valsfattning med den skillnaden att kavaljeren med bibehållen fattning sätter vänster hand i sidan.
   
  Dubbel midjefattning
Kavaljeren fattar med båda händerna om damens midja, damen lägger sina händer på kavaljerens axlar, armarna något böjda.
   
  Dubbel handfattning
Damen lägger sina händer i kavaljerens händer, armarna något böjda.
   
  Armarna i kors
Armarna i kors vilande mot bröstet, den högra handen vilande mot den vänstra överarmen medan den vänstra handen föres under den högra överarmen och låser fattningen.
   
  Armkroksfattning
Höger armkrok: Var och en fattar med högra armen böjd om den andres höger arm, ledig hand i sidan.
Vänster armkrok: Samma fattning men med vänster arm.
   
Bild saknas
  Varsoviennefattning (eller skridskofattning)
Kavaljeren står snett till vänster bakom damen. Damen har händerna i axelhöjd och kavaljeren fattar damens vänster hand med egen vänster hand och damens höger hand med egen höger hand.
   
  Korsfattning bakom ryggen
Kavaljeren sträcker höger arm bakom damens rygg, under hennes vänstra arm och fattar hennes högra hand. Damen sträcker vänster arm bakom kavaljerens rygg, över hans högra arm och fattar hans vänstra hand.
   
  Korsfattning framför
Kavaljeren sträcker höger arm framför damen, under hennes vänstra arm och fattar hennes högra hand. Damen sträcker vänster arm framför kavaljeren, över hans högra arm och fattar hans vänstra hand.
   
  Liksidig fattning
Både dam och kavaljer fattar med höger arm om varandras midja och lägger vänster hand på dam respektive kavaljers axlar.
   
  Kedja
Den bildas när kavaljer och dam i motsatt riktning går förbi varandra, så att kavaljeren går växelvis utanför och innanför mötande dam - samt dam växelvis innanför och utanför mötande kavaljer och fattar varandras vänster respektive höger hand.
   
Bild saknas
  Slinger
Samma som kedja men utan handfattning.
   
  Kringelfattning
Bildas i sluten ring genom att kavaljeren lägger sina händer på damernas axlar, damerna lägger sina händer på yttersidan av kavaljerernas axlar.
   
  Tumgrepp
Paret fattar varandras högerhänder, = höger tumgrepp, sätter tummarna mot varandra så att tummarna pekar uppåt, övriga fingrar slutes om varandras händer, böj i armbågarna.
Paret fattar varandras vänsterhänder, = vänster tumgrepp, i övrigt lika som ovan.
   
  Kors
Bildas så att fyra personer fattar om bakomvarandes handled, sträckta armar. Då fattningen sker med höger hand benämns den högerkors och med vänster hand vänsterkors.