GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

FOXTROT

dansfilm
 
Danstyp:
   
Ursprungsland:
   
Musik:
  4/4 takt. Rekommenderat tempo, 120/160
Koreografi:
   
Fattningar:
  Valsfattning
Steg:
   
Utgångsställning:
  Parvis fritt på dansgolvet. Valsfattning. Kavaljer med ansiktet, dam med ryggen, i dansriktningen
   
  Grundsteg
  Grundstegen dansas i rytmen: Långsamt-långsamt-fort-fort.
  Kavaljerens steg: Vänster fot fram, höger fot fram. Vänster fot kort snett fram åt sidan, höger fot intill vänster.
  Damens steg: Höger fot bak, vänster fot bak. Höger fot kort snett bak åt sidan, vänster fot intill höger.

  Kvartsvändning
  Kavaljerens steg: Vänster fot fram, höger fot fram och vrid åt höger. Vänster fot fram och åt sidan, fortsätt vridningen till ett kvarts varv åt höger, höger fot intill vänster. Vänster fot bak, höger fot bak och vrid åt vänster. Vänster fot åt sidan, fortsätt vridningen till ett kvarts varv åt vänster, höger fot intill vänster.
  Damens steg: Höger fot bak, vänster fot bak och vrid åt höger, höger fot bak och åt sidan, fortsätt vridningen till ett kvarts varv åt höger, vänster fot intill höger. Höger fot fram, vänster fot fram och vrid åt vänster, höger fot åt sidan, fortsätt vridningen till ett kvarts varv åt vänster, vänster fot intill höger.

  Högervändning
  Kavaljerens steg: Vänster fot fram, höger fot fram och vrid åt höger. Vänster fot fram och åt sidan, fortsätt vridningen till ett halvt varv, höger fot intill vänster. Vänster fot bak och vrid åt höger, höger fot bak och vrid åt höger. Vänster fot fram och åt sidan, fullborda varvet, höger fot intill vänster.
    Damens steg: Höger fot bak, vänster fot bak och vrid åt höger, höger fot bak och åt sidan, fortsätt vridningen till ett halvt varv, vänster fot intill höger. Höger fot fram och vrid åt höger, vänster fot fram och vrid åt höger, höger fot bak och åt sidan, fullborda varvet, vänster fot intill höger.

    Vänstervändning
    Kavaljerens steg: Vänster fot fram, höger fot fram och vrid åt vänster, vänster fot bak och åt sidan, fortsätt vridningen till ett halvt varv, höger fot intill vänster. Vänster fot bak, höger fot bak och vrid åt vänster, vänster fot fram och åt sidan, fullborda varvet, höger fot intill vänster.
    Damens steg: Höger fot bak, vänster fot bak och vrid åt vänster, höger fot fram och åt sidan, fortsätt vridningen till ett halvt varv, vänster fot intill höger. Höger fot fram, vänster fot fram och vrid åt vänster, höger fot bak och åt sidan, fullborda varvet, vänster fot intill höger.