GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

HAMBO

dansfilm
 
Danstyp:
   
Ursprungsland:
   
Musik:
  Hambo, 3/4 -takt. Rekommenderat tempo, 116
Koreografi:
   
Fattningar:
  Enkel handfattning, (indansningen), hambofattning (omdansningen).
Steg:
  Dalsteg, gångsteg, hambosteg
Utgångsställning:
  Parvis i öppen ring, enkel handfattning
   
  Hela dansen driver i dansriktningen.
   
  Kavaljerens steg (indansningen)
Takt
  Taktdel
1
  1 - 3 Vänster dalsteg
2
  1 - 3 Höger dalsteg
3
  1 Vänster gångsteg
  2 Höger gångsteg
  3 Vänster gångsteg
   
  Damens steg (indansningen)
Takt
  Taktdel
1
  1 - 3 Höger dalsteg
2
  1 - 3 Vänster dalsteg
3
  1 Höger gångsteg
  2 Vänster gångsteg
  3 Höger gångsteg
   
  Kavaljerens steg (omdansningen)
Takt
  Taktdel
4 - 7
  Hambosteg
8
  1 - 3 Paret skiljs åt, genom att gå tre korta gångsteg snett framåt och ifrån varandra med enkel handfattning
   
  Damens steg (omdansningen)
Takt
  Taktdel
4 - 7
  Hambosteg
8
  1 - 3 Paret skiljs åt, genom att gå tre korta gångsteg snett framåt och ifrån varandra med enkel handfattning
     
    Dansen upprepas från takt 1 (indansningen).