GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

HAMBO FRÅN FARSTA

dansfilm
 
Danstyp:
  Hambo
Ursprungsland:
  Sverige
Musik:
  Hambo. Rekommenderat tempo, 100
Koreografi:
   
Fattningar:
  Enkel handfattning, hambofattning
Steg:
  Dalsteg, valssteg, hambosteg, gångsteg
Utgångsställning:
  Parvis i öppen ring med enkel handfattning
   
  En hambo i turer som hela tiden driver i dansriktningen.
   
Tur 1
  Takt 1-4
  Två dalsteg. Därefter dansar damen på två valssteg, ett varv medsols under kavaljerens högra arm, samtidigt som kavaljeren dansar två valssteg i dansriktningen.

Tur 2
  Takt 5-8
  Som tur ett, men med den skillnad att kavaljeren dansar två valssteg motsols under damens vänstra arm, samtidigt som damen dansar två valssteg i dansriktningen.

Tur 3
  Takt 9-16
  Enkel handfattning, tre gångsteg (som i hambo) därefter sex hamboomdansningssteg samt tre gångsteg (som i hambo).

Dansen upprepas.
   
    Dansen upptecknad av Inger Pettersson, Farsta 1990 03 13