GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

JUNIHAMBO

dansfilm
 
Danstyp:
  Hambo
Ursprungsland:
  Sverige
Musik:
  Valfri hambo. Visad till Midsommarhambo med Svärdsjö Spelmanslag
Koreografi:
  Karin och Sven Andersson, Helsingborg
Fattningar:
  Enkla handfattningar, hambofattning
Steg:
  Dalsteg, hamboomdansningssteg, valssteg, tretaktssteg
Utgångsställning:
  Parvis i öppen ring med enkel handfattning
   
Tur 1
  Takt 1- 8
  Paret dansar en traditionell hambotur.
Vid avslutningen vänder man sig så att kavaljeren får sin front, och damen sin rygg, riktade i dansriktningen.
Tur 2
  Takt 9- 16
  Kavaljer fattar dams högra hand med sin vänstra hand, och paret placerar sig något till höger om varandra. Man tar två valssteg i dansriktningen (dam backar), varpå kavaljeren med två valssteg svänger ett halvt varv motsols under sin vänstra och dams högra arm. Damen svänger samtidigt ett halvt varv medsols.
Med bibehållen fattning dansar man två valssteg i dansriktningen (kavaljer backar). Därefter svänger damen medsols under armarna med två valssteg. Vid turens avslutning är dansarna vända mot varandra.
Tur 3
  Takt 17- 24
  Fattningen släpps och med två valssteg svänger dansarna var för sig, damen medsols och kavaljeren motsols, så att man kommer med fronterna riktade i dansriktningen. På ett sedan följande tretaktssteg möts man med en tillfällig enkel handfattning ( kavaljers höger/dams vänster) och går därefter in i hamboomdansning med hambofattning.
Tur 4
  Takt 25- 32
  Paret greppar höger/höger tumgreppsfattning i brösthöjd och dansar ett varv medsols med tre valssteg, innan man påbörjar hamboomdansning med hambofattning.
Kommentar
  Dansen kan dansas med ett byte i tur 2. I så fall släpps fattningen efter att kavaljeren dansat under armarna. De följande två valsstegen tar kavaljeren på stället, medan damen tar sina steg till framförvarande kavaljer och slutför tur två enligt beskrivningen.