GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

KAFFEKOPPEN

dansfilm
 
Danstyp:
  Polka
Ursprungsland:
  Sverige
Musik:
  Valfri polka eller Bröderna Kopps polka, Vättlebygdens spelmanslag
Koreografi:
  Anki Jeppsson
Fattningar:
  Polskefattning, omvänd enkel handfattning, dubbel handfattning
Steg:
  Polkasteg, sidsteg, gångsteg
Utgångsställning:
  Parvis i ring med polskefattning
   
Tur 1
  4 aviga polka 1 varv
Ta dubbel handfattning, sida, intill, sida, intill
På 2 polkasteg går D 1 varv under K:s vänstra arm

Upprepa tur 1 en gång och stanna med K:s rygg mot mitten

Tur 2
  Backa från varandra på 2 steg
På 2 steg går K snett utåt mot dansriktningen till nästa D
D går snett inåt i dansriktningen till nästa K
1 parisersväng på 4 steg i dansriktningen tillsammans med nya partnern
4 räta polka

Upprepa tur 2 en gång.
Kommentar
  Kan även dansas som pardans. Gå från och mot varann i Tur 2