GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

KALMAR KALYPSO

dansfilm
 
Danstyp:
  Polka eller som här modern
Ursprungsland:
  Sverige
Musik:
  Polka eller som modern, Stockholms ström med Rigo and the Topaz sound
Koreografi:
  Anita Broddesson, Kalmar – Hultsfred 2011
Fattningar:
  Ingen fattning, valsfattning, enkel handfattning
Steg:
  Sidsteg, gångsteg, polka, snoa
Utgångsställning:
  Parvis i ring vända mot varandra, kavaljer med rygg mot mitten
   
Tur 1
  Takt 1- 8 (polkatakter)
  1 steg i dansriktningen markera med fot intill.
1 steg mot dansriktningen markering med fot intill.
Parisersväng i dansriktningen på 4 steg.
Upprepa turen.
Tur 2
  Takt 9 -
  Utgångsställning som ovan, men med valsfattning.
1 steg i dansriktningen med markering bakom.
1 steg mot dansriktningen med markering bakom.
Sida - bakom - sida - framför i dansriktningen.
Upprepa detta.
Dam under kavaljers vänstra arm på 3 steg + markering i dansriktningen,
tillbaka på 3 steg + markering mot dansriktningen
4 polka medsols.
Upprepa hela turen 2 gånger till.
4 medsols snoa.
2 polka medsols.
Tur 3
  Upprepa tur l
Do - si - do 8 steg, börja höger axel mot höger axel
Upprepa do - si - do 8 steg, men börja vänster mot vänster
Tur 1 en gång.
  Därefter tur 2 och 3 tills dansen är slut.