GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

KALMARPOLKA (Kalmardansen)

dansfilm
 
Danstyp:
  Polka
Ursprungsland:
  Sverige
Musik:
  Polka. Rekommenderat tempo, 108
Koreografi:
   
Fattningar:
  Korsfattning framför, dubbel handfattning med handflatorna mot varandra, valsfattning
Steg:
  Gångsteg, sidgaloppsteg, polkasteg eller snoasteg
Utgångsställning:
  Parvis i öppen ring med korsfattning framför.
   
  Takt 1-4
  Tre gångsteg i dansriktningen + tåmarkering framåt på fjärde steget.
Tre gångsteg bakåt mot dansriktningen + tåmarkering bakåt på fjärde steget.

  Takt 5-8
  Kavaljerens steg: Fyra gångsteg in mot mitten + handklapp på fjärde steget. Vänder motsols och går fyra gångsteg mot damen till höger.
Damens steg: Fyra gångsteg snett utåt + handklapp på fjärde steget, går sedan fyra gångsteg mot kavaljeren till höger.

  Takt 9-12
  Dubbel handfattning med handflatorna mot varandra, fyra sidgaloppsteg i dansriktningen. Upprepas en gång mot dansriktningen.

  Takt 13-16
  Omdansning med fyra polkasteg eller åtta snoasteg.

Dansen upprepas.

  Upptecknad omkring 1912 i Oskarshamn av en spelman vid namn Otto eller Oskar Mikelson

Note: Det finns flera varianter av denna dans.