GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

KLEINE-SCHOTTIS

dansfilm
 
Danstyp:
  Schottis
Ursprungsland:
   
Musik:
  Schottis. Rekommenderat tempo, 144
Koreografi:
   
Fattningar:
  Armkrok, valsfattning
Steg:
  Hoppsteg, schottissteg
Utgångsställning:
  Parvis i öppen ring vända mot varandra, händerna i sidan, kavaljeren med ryggen mot ringens mitt
   
Tur 1 A
  Takt 1-4
  Fyra hoppsteg från varandra.
  Takt 5
  Ett hoppsteg mot varandra samt handklapp.
  Takt 6-8
  Omdansning med tre hoppsteg, ett varv medsols samt höger armkrok.
  Takt 9-12
  Upprepa takt 1-4.
  Takt 13
    Ett hoppsteg mot varandra samt handklapp.
    Takt 14-16
    Omdansning med tre hoppsteg, ett varv motsols samt vänster armkrok
Tur 1 B
  Takt 17-24
    Valsfattning, dam med ryggen i dansriktningen. Ett schottissteg inåt ringens mitt och ett schottissteg utåt, därefter omdansning med fyra hoppsteg medsols.
    Takt 25-32
    Upprepa takt 17-24
     
    Beskrivning hämtad ur "Dans över gränserna"