GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

KUL PÅ TORPET

dansfilm
 
Danstyp:
  Schottis "Gammal"
Ursprungsland:
  Sverige
Musik:
  Valfri schottis
Koreografi:
  Birgitta och Sven Malm
Fattningar:
  Enkel handfattning, dubbel handfattning, snoafattning
Steg:
  Schottissteg, fotombytessteg, gångsteg, snoasteg
Utgångsställning:
  Parvis i dansriktningen
   
Tur 1
  Takt 1-8
  Enkel handfatting, två schottissteg i dansriktningen.
På fyra steg går damen ett halvt varv motsols fram till kavaljeren och får då ryggen i dansriktningen.
Kavaljeren går samtidigt i dansriktningen fyra korta steg.
Dubbel handfattning, två schottissteg. Damen backar och kavaljeren fortsätter i dansriktningen.
Snoafattning, snoa två varv på fyra steg.

Tur 2
  Takt 9-16
  Enkel handfattning, två schottissteg i dansriktningen.
På fyra steg går kavaljeren ett halvt varv medsols fram till damen och får då ryggen i dansriktningen.
Damen går samtidigt i dansriktningen fyra korta steg.
Dubbel handfattning, två schottissteg. Kavaljeren backar och damen fortsätter i dansriktningen.
Enkel handfattning, damens vänster- och kavaljerens högerhand.
På fyra gångsteg går kavaljeren medsols under damens arm till utgångsläge.
Damen gör sina fyra gångsteg (korta) på stället.

Tur 3
  Takt 17-24
  Fyra fotombytessteg utan fattning enligt följande:
Steg 1, rakt fram
Steg 2, byt plats, damen framför kavaljeren
Steg 3, byt plats, kavaljeren framför damen
Steg 4, rakt fram
Snoafattning, snoa två varv på fyra steg.
Avslutning med parisersväng fyra steg, damen medsols och kavaljeren motsols.

  Dansen börjar om
   
  Kan även dansas som bytesdans.
Då går kavaljeren bakåt till ny dam och damen framåt till ny kavaljer i avslutande parisersväng.
Kommentar
  Dansades vid Kristianstads Gammaldansgilles 65 årsfest som hölls på Kulltorpet 21 november 2009. Namnet är en travestering på Kulltorpet - Kul på torpet.