GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

LUCKY

dansfilm
 
Danstyp:
  Schottis
Ursprungsland:
   
Musik:
  Little Black Book
Koreografi:
   
Fattningar:
  Valsfattning, dubbel handfattning, enkel handfattning
Steg:
  Se beskrivningen. (Stegbeskrivning för kavaljer, dam har hela tiden motsatt fot)
Utgångsställning:
  Parvis i öppen ring, valsfattning, något vända i dansriktningen
   
Takt 1-2
  Två växelsteg (fotombytessteg) framåt i dansriktningen
Takt 3
  Hoppa över på vänster fot till höger om höger fot (höger fot föres något bakåt och kroppen lutas framåt). Hoppa tillbaka på höger fot och vänster fot lyftes något framåt (kroppen något bakåtlutad) Upprepas (räkna 1-å-2-å)
Takt 4
  Steg fram på vänster fot (räkna 3) Bruch (sopa) med höger fot i kors framför vänster (räkna å) Steg fram på höger fot (räkna 4)
Takt 5
  Vända parvis mot varandra med dubbel handfattning: Steg på vänster fot åt vänster sida (räkna 1) Steg på höger fotsula bakom vänster häl (räkna å) (kroppen lutas något åt höger) Steg på vänster fot åt höger i kors framför höger fot (räkna 2)
Takt 6
  Upprepa takt 5 åt motsatt håll (mot dansriktningen) med motsatt fot (räkna 3-å-4....)
Takt 7
  Steg på vänster fot åt vänster sida. Steg på höger fotsula bakom vänster fot. Steg på vänster fot åt vänster sida. Steg på höger fotsula bakom vänster fot
Takt 8
  Som takt 4 varvid valsfattning åter intages
Takt 9-16
  Som takt 1-8 ovan men i takt 8 vänder sig paret något i dansriktningen utan att valsfattning intages utan dubbel handfattning bibehålles
Takt 17
  Dubbel handfattning, kavaljer har ryggen mot mitten. Sida - intill - sida i dansriktningen (kavaljer tar vänster fot åt vänster, höger fot intill, vänster fot åt vänster. Dam har motsatt fot åt höger) (räkna 1-å-2....)
Takt 18
  Utan att släppa någon handfattning snurrar dam på tre steg ett halvt varv motsols in mot kavaljers högra sida genom att kavaljer för sin vänstra hand åt höger och sedan över dams huvud (räkna 3-å-4....)
Takt 19
  Kavaljer släpper dam med sin vänstra hand och på tre steg snurrar dam medsols ut igen (kavaljer har hela tiden haft ryggen mot mitten)
Takt 20
  På tre steg sker ett platsbyte genom att dam går under kavaljers höger arm
Takt 21-24
  Samma som takt 17-20 men nu med kavaljer vänd mot ringens mitt utanför dam. Dam har ryggen mot mitten
Takt 25
  Dubbel handfattning och armarna utåtsträckta. Sida - intill - sida i dansriktningen (växelsteg) vända mot varandra
Takt 26
  Genom att släppa främre handen och vändning från varandra (Kavaljer motsols, dam medsols) tages sida - intill - sida (växelsteg) i dansriktningen rygg mot rygg, varefter paret vänder tillbaka och tar
Takt 27
  Ett växelsteg från varandra med klapp på sista taktdelen
Takt 28
  Ett växelsteg mot varandra och valsfattning
Takt 29-30
  På två växelsteg (druffsteg) omdansas ett varv medsols
Takt 31-32
  På fyra gångsteg föres dam runt två varv medsols under kavaljers arm medan kavaljer dansar två växelsteg (alt. fyra gångsteg) framåt i dansriktningen