GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

MAGDALENA

dansfilm
 
Danstyp:
  Schottis, Polka
Ursprungsland:
  Sverige
Musik:
  Roland Cedermark med Magdalena (Dansen är gjord till denna musik)
Koreografi:
  Ros-Marie i Ö-a (Skogens Mulle)
Fattningar:
  Schottisfattning, slutenfattning, enkel handfattning, dubbel handfattning
Steg:
  Schottissteg, polkasteg, bayousteg, gångsteg, särskilda steg som sida-bakom-sida-framför, räkna till åtta
Utgångsställning:
  Parvis i öppen ring, schottisfattning
   
Tur 1
  En vanlig schottis med omdans = (fyra snoa)
Fyra polka runt
En vanlig schottis med omdans
En vanlig schottis med omdans

Tur 2
 

Två bayousteg = ett i dansriktningen, ett mot dansriktningen
Byt plats på fyra gångsteg, höger axel mot höger axel
Två bayousteg = ett mot dansriktningen, ett i dansriktningen
Byt plats på fyra gångsteg, höger axel mot höger axel
Dos i do på åtta gångsteg
Ett bayousteg i dansriktningen, ett bayousteg mot dansriktningen
Schottisfattning, fyra gångsteg i dansriktningen, sen kommer

Tur 1 = versen
Tur 2 = refrängen efter denna turen kommer Mellanspelet
Mellanspele
t = fyra polkasteg runt var för sig i en cirkel
(parisersväng från varandra)

Tur 1 = vers

Tur 2
= Refrängen kommer nu två gånger = en omgång som vanligt sedan
Reprisen
= åtta polka runt med sluten fattning
Dubbel handfattning
åtta sida, bakom, sida, framför, osv
Enkel handfattning
Fyra polka mot och ifrån, avsluta med
Fyra polka i en cirkel (parisersväng var för sig från varandra)
Bugar mot varandra som Tack.

Versen kommer i 3 omgångar, mellanspelet bara 1 gång.
Refrängen är i 4 omgångar

   
Dansen blev hemmasnickrad den 24 maj -06 för uppvisning i Lidköping aug-06. Reviderad 2007 09 13