GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

MAZURKA

dansfilm
 
Danstyp:
   
Ursprungsland:
   
Musik:
  Mazurka. Rekommenderat tempo, 150
Koreografi:
   
Fattningar:
  Mazurkafattning
Steg:
  Mazurkasteg
Utgångsställning:
  Parvis i öppen ring, Kavaljers vänster sida och dams höger sida i dansriktningen (rygg resp. ansikte inåt ringen). Paret bör stå något till vänster om varandra för att underlätta omdansningen medsols och något till höger om varandra vid omdansning motsols.

I dansen förekommer något studsande steg samt ett hopp på ena foten i upptakten (till skillnad från polkett, där det sker ett hopp på sista taktdelen), vilket innebär att den andra foten sätts ned på ettan i takten. Detta ger ett intryck av att dansen är hoppig.
   
  Beskrivningen gäller kavaljerens steg, damen börjar med motsatt fot.
   
  Grundregel: Stegen skall vara korta, snabba och studsande. Stegen dansas i sidled vid omdansningen. Vid första steget sker hoppet innan foten sätts i golvet (på upptakten) och därefter sker hoppet när man har vridit ett halvt varv (fortfarande på nästa takts upptakt). Detta till skillnad från polkett där vridningen sker under hopp. Efter varje mazurkasteg sker ett halvt varvs vridning.
   
  Mazurkasteg med vändning medsols.

 
Takt
Taktdel
 
Upptakt
Hopp på höger fot
1
1
Vänster fot åt sidan
2
Höger fot intill vänster
3
Vänster fot åt sidan med vändning ett halvt varv medsols
 
Upptakt
Hopp på vänster fot
2
1
Höger fot åt sidan
2
Vänster fot intill höger
3
Höger fot åt sidan med vändning ett halvt varv medsols
 
Upptakt
 
3
1
O s v
 

Mazurkasteg med vändning motsols:
Utföres som vid vändning medsols, men med den skillnaden att kavaljeren börjar med höger fot och damen börjar med vänster fot.
Övergång från medsols till motsols vändning: Vid denna övergång dansas ett mazurkasteg rakt fram i motsols riktning. Kavaljeren dansar framåt och gör hopp på höger fot och vänster fot sätts ned framåt i dansriktningen, höger fot intill vänster och vänster fot framåt i dansriktningen, damen dansar bakåt och gör hopp och börjar på motsatt fot
Övergång från motsols till medsols vändning: Som ovanstående, men med den skillnad att kavaljeren gör hopp på vänster och damen gör hopp på höger fot.