GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

MIGNONVALS eller SPINN SPINN

dansfilm
 
Danstyp:
  Vals
Ursprungsland:
  Finland
Musik:
  Spinn-spinn eller vanlig vals. Rekommenderat tempo, 144
Koreografi:
   
Fattningar:
  Enkel handfattning, valsfattning
Steg:
  Valssteg, sidsteg
Utgångsställning:
  Parvis i öppen ring. Enkel handfattning
   
Tur 1 A
  Takt 1-2 Alternativ 1
  Kavaljeren för höger fot med tån i golvet i kors över den vänstra foten, samtidig som kroppen vrids något åt vänster, därefter förs vänster fot med tån i golvet i kors över den högra, och kroppen vrids åt höger. Damen utför samma rörelser, men med motsatt fot.
  Takt 1-2 Alternativ 2
  Ett valssteg från varandra och ett valssteg mot varandra.
Tur 1 B
  Takt 3-4
  Släpp handfattningen, två valssteg ett varv runt var för sig. (Kavaljer motsols, dam medsols).
  Takt 5-8
  Upprepa tur 1A och 1B
Tur 2 A
  Takt 9-10
    Valsfattning, två sidsteg i dansriktningen.
Kavaljeren börjar på vänster och damen på höger fot.
Tur 2 B
  Takt 11-12
    Utföres som tur 2 A, mot dansriktningen
Tur 3
  Takt 13-16
    Valsfattning, fyra valssteg två varv medsols runt.

Dansen upprepas.