GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

MODERN SCHOTTIS

dansfilm
 
Danstyp:
   
Ursprungsland:
   
Musik:
  Schottis 4/4 takt. Rekommenderat tempo, 140
Koreografi:
   
Fattningar:
  Enkel midjefattning , vid omdansning dubbel midjefattning.
Steg:
   
Utgångsställning:
  Parvis i öppen ring, enkel midjefattning eller enkel handfattning.
   
  Omdansningen något hoppig. Lite svikt i knäna vid schottisstegen. Omdansning sker med ett halvt varvs vändning medsols på varje steg.
   
  Beskrivningen gäller kavaljerens steg, damen börjar med motsatt fot.
 
Takt
Taktdel
 
1
1
Vänster fot fram och nedsättes.
2
Höger fot intill vänster och nedsättes (stödsteg).
3
Vänster fot fram och nedsättes.
4
Hopp på vänster fot och höger fot föres fram.
 
2
1
Höger fot nedsättes.
2
Vänster fot intill höger och nedsättes (stödsteg).
3
Höger fot fram och nedsättes något framför damen och kavaljeren vänder sig mot damen.
4
Hopp på höger fot och vänster fot föres fram.
 
3
1
Vänster fot nedsättes utanför damens högra fot (omdansningen börjar).
Dubbel midjefattning.
2
Hopp på vänster fot och vänd ett halvt varv.
3
Höger fot nedsättes.
4
Hopp på höger fot och vänd ett halvt varv.
 
4
1
Vänster fot nedsättes.
2
Hopp på vänster fot och vänd ett halvt varv.
3
Höger fot nedsättes.
4
Hopp på höger fot och vänd ett halvt varv.
 
5
1
Börja om från takt 1.