GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

NOLLAREN

dansfilm
 
Danstyp:
  Schottis
Ursprungsland:
   
Musik:
  Schottis
Koreografi:
   
Fattningar:
  Valsfattning, enkel handfattning
Steg:
  Fotombytessteg, gångsteg, snoasteg
Utgångsställning:
  Parvis i öppen ring, valsfattning, damen med ryggen i dansriktningen
   
Tur 1
  Takt 1-2
  Två gångsteg och ett fotombytessteg i dansriktningen (damen backar), paret vänder om på fotombytessteget
  Takt 3-4
  Upprepa takt 1-2 (kavaljeren backar)
  Takt 5-8
  Omdansning medsols, två fotombytessteg och fyra snoasteg
Tur 2
  Takt 9-10
  Enkel handfattning, två fotombytessteg i dansriktningen
  Takt 11-12
    På fyra gångsteg byter paret plats, damen vänder under kavaljerens högra hand, kavaljeren går bakom damen till andra sidan
    Takt 13-16
    Upprepa takt 9-12 mot dansriktningen
Tur 3
  Takt 17-20
    Valsfattning, omdansning motsols, fyra fotombytessteg
    Takt 21-24
    Valsfattning, omdansning medsols, åtta snoasteg
Tur 4
  Takt 25
    Med sida i dansriktningen, snabba steg - sida-intill, sida-intill
    Takt 26
    Sida-översteg (släpande)
    Takt 27-28
    Upprepa takt 25-26
    Takt 29-32
    Omdansning medsols, två fotombytessteg och fyra snoasteg
     
Uppteckning
  Inga-Britt och Sven Nilsson, SchottiSJiggarna, Hässleholm