GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

OH JOHNNY

dansfilm
 
Danstyp:
   
Ursprungsland:
   
Musik:
  Oh Johnny. Rekommenderat tempo, 110
Koreografi:
   
Fattningar:
  Valsfattning, arm i arm, "allemande left"
Steg:
  Gångsteg, i omdansning hurresteg
Utgångsställning:
  Parvis i sluten ring
   
  Både dam och kavaljer börjar med vänster fot
   
  Takt 1-4
  Åtta gångsteg mot dansriktningen, på åttonde steget, vänd upp mot egen dam och tag valsfattning.
  Takt 5-8
  Ett och ett halvt varv omdansning medsols med egen. Kavaljererna stannar på utsidan, damerna på insidan av ringen.
  Takt 9-12
  Gångsteg till grannen och ett och ett halvt varv omdansning medsols. Kavaljererna stannar på insidan, damerna på utsidan av ringen.
  Takt 13-16
    Gångsteg till egen och ett och ett halvt varv omdansning medsols. Kavaljererna stannar på utsidan, damerna på insidan av ringen.
    Takt 17-20
    Gångsteg till grannen och ett varv omdansning motsols med gångsteg och "allemande left".
    Takt 21-24
    Återvänder med gångsteg till egen och går do-si-do,
    Takt 25-32
    varefter damerna vänder höger om och promenerar med framförvarande kavaljer arm i arm, sjungande: Oh Johnny, Oh Johnny ........
     
    Beskrivningen hämtad ur "Danser från när och fjärran" fjärde upplagan