GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

PARISERPOLKA

dansfilm
 
Danstyp:
  Polka
Ursprungsland:
   
Musik:
  Polka eller snoa. Rekommenderat tempo, 116
Koreografi:
   
Fattningar:
  Enkel midjefattning eller enkel handfattning, hambofattning.
Steg:
  Gångsteg, fotombytessteg, snoasteg, tåmarkering.
Utgångsställning:
  Parvis i öppen ring, vända mot varandra med händerna i sidorna. (Kavaljer vänster sida och dam höger sida i dansriktningen).
   
Tur 1 A
  Takt 1-2
  Tre gångsteg + tåmarkering ett varv runt var för sig, (kavaljer motsols, dam medsols)

Tur 1 B
  Takt 3-4
  Tre gångsteg + tåmarkering ett varv runt var för sig, (kavaljer medsols, dam motsols)

Tur 2
  Takt 5-6
  Enkel midjefattning eller enkel handfattning, två fotombytessteg i dansriktningen.

Tur 3
  Takt 7-8
  Hambofattning, fyra snoasteg två varv runt medsols.

Dansen upprepas.