GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

POLKA

dansfilm
 
Danstyp:
   
Ursprungsland:
   
Musik:
  Polka 2/4 takt. Rekommenderat tempo, 116
Koreografi:
   
Fattningar:
  Mazurkafattning.
Steg:
  Polkasteg.
Utgångsställning:
  Parvis i öppen ring. Mazurkafattning. Kavaljerens vänstra sida och damens högra sida i dansriktningen (rygg respektive ansikte inåt ringen). Paret bör stå något till vänster om varandra för att underlätta omdansning medsols, och något till höger om varandra vid omdansning motsols.
   
  Dansen utföres mjukt, med lätt svikt i knäna.
   
  Beskrivningen gäller kavaljerens steg, damen börjar med motsatt fot.
   
  Grundregel:
  Stegen skall vara korta. Polkasteget dansas alltid i sidled.
Varje polkasteg = ett halvt varv

  Polkasteg med vändning medsols.
 
Takt
Taktdel
 
1
1
Vänster fot åt sidan. Höger fot intill vänster.
2
Vänster fot åt sidan (med hälen utvriden i motsols riktning). Lyft höger fot, samt vänd 1/2 varv medsols på vänster fot.
 
2
1
Höger fot åt sidan. Vänster fot intill höger.
2
Höger fot åt sidan (med tårna pekande i motsols riktning). Lyft vänster fot, samt vänd 1/2 varv medsols på höger fot.
 
3
1
O s v
   
    Polkasteg med vändning motsols.
    Utföres som vid vändning medsols, men med den skillnaden att kavaljer börjar med höger fot och dam med vänster fot.
     
    Övergång från medsols till motsols vändning.
    Vid denna övergång, dansas ett polkasteg rakt i dansriktningen, med början på vänster fot. Damen med ryggen i dansriktningen börjar med höger fot.
     
    Övergång från motsols till medsols vändning.
    Som ovanstående övergång, men med skillnaden att kavaljer börjar med höger fot och dam börjar med vänster fot.