GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

POLKETT (Polka med hopp)

 
Danstyp:
   
Ursprungsland:
   
Musik:
  Polka 2/4 takt. Rekommenderat tempo, 120
Koreografi:
   
Fattningar:
  Mazurkafattning.
Steg:
  Polkasteg med hopp = polkettsteg.
Utgångsställning:
  Parvis i öppen ring. Mazurkafattning. Kavaljerens vänstra sida och damens högra sida i dansriktningen (rygg respektive ansikte inåt ringen). Paret bör stå något till vänster om varandra för att underlätta omdansning medsols, och något till höger om varandra vid omdansning motsols.
   
 

I dansen förekommer ett litet hopp i slutet av varje takt, vilket ger ett intryck av att dansen är snabb.

Beskrivningen gäller kavaljerens steg, damen börjar med motsatt fot.

  Grundregel:
Stegen skall vara korta och snabba. Stegen dansas alltid i sidled.
Varje polkettsteg = ett halvt varv.
  Polkettsteg med vändning medsols.
 
Takt
Taktdel
 
1
1
Vänster fot åt sidan. Höger fot intill vänster
2
Vänster fot åt sidan (med hälen utvriden i motsols riktning). Hopp på vänster fot samt vändning 1/2 varv medsols.
 
2
1
Höger fot åt sidan. Vänster fot intill höger.
2
Höger fot åt sidan (med tårna pekande i motsols riktning). Hopp på höger fot samt vändning 1/2 varv medsols.
 
3
1
O s v
   
  Polkettsteg med vändning motsols.
  Utföres som vid vändning medsols, men med skillnaden att kavaljer börjar med höger fot och dam med vänster fot.

  Övergång från medsols till motsols vändning.
  Vid denna övergång, dansas ett polkettsteg rakt i dansriktningen, med början på vänster fot. Damen med ryggen i dansriktningen börjar med höger fot.

    Övergång från motsols till medsols vändning.
    Som ovanstående övergång, men med skillnaden att kavaljer börjar med höger fot och dam börjar med vänster fot.