GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

PROMENAD PÅ LANDET

dansfilm
 
Danstyp:
  Promenad / Schottis
Ursprungsland:
  Sverige
Musik:
  Glesbygdssnoa: Russindalens Spelmän, CD Dansglädje
Koreografi:
  Karin och Sven Andersson, Helsingborg
Fattningar:
  Enkel midjefattning, enkla handfattningar, hambofattning
Steg:
  Gångsteg, snoaomdansningssteg, schottissteg, polkasteg
Utgångsställning:
  Paret står i öppen ring med enkel midjefattning
   
Tur 1
  A
  Paret går fyra steg framåt och svänger sedan ett varv medsols med fyra steg (dam backar i svängen).
Man tar återigen fyra steg framåt och svänger sedan ett varv motsols med fyra steg (kavaljer backar i svängen).
Paret fortsätter framåt i dansriktningen med tre gångsteg samt markerar och vänder mot varandra ½ varv på det fjärde steget. Samtidigt med vändningen byts fattningen till enkel handfattning (dams höger i kavaljers vänster).
Sedan går man tre gångsteg och ett markeringssteg mot dansriktningen.
  B
  Paret vänder ½ varv och med bibehållen enkel handfattning går kavaljeren fyra korta steg i dansriktningen, samtidigt som damen svänger ett varv medsols under upplyfta händer. Avslutningsvis tar man hambofattning och
gör en snoaomdansning tillsammans med fyra steg.
Tur 2
  Tur 1A och 1B upprepas
Tur 3
  Paret tar enkel midjefattning och dansar 2 schottisomgångar.
Sedan släpps fattningen och man gör 2 parisersvängar (åt båda hållen med 4 + 4 steg).
Avslutningsvis tar man hambofattning och dansar 2 polkasteg och fyra snoaomdansningssteg medsols.
Tur 4 och 5
  Turerna 1 och 2 upprepas
Tur 6
  Tur 3 upprepas
Tur 7
  Tur 1 A och 1B dansas en gång