GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

SAN FRANSISCO

dansfilm
 
Danstyp:
  Schottis
Ursprungsland:
   
Musik:
  Foxtrot ex. Maria Maruschka, Leende guldbruna ögon
Koreografi:
  Omarbetad Square Dance
Fattningar:
  Enkel handfattning, dubbel handfattning, snoafattning
Steg:
  Fotombytessteg, gångsteg, snoasteg
Utgångsställning:
  Parvis i ring med enkel handfattning vända motsols
   
Tur 1
  Takt 1 - 8
  Enkel handfattning 2 fotombytessteg i dansriktningen.
Vänd mot partnern tag dubbel handfattning.
Kavaljer steg: sida – intill –fram, sida – intill –bakåt.
Dam steg: sida – intill – bak, sida – intill – fram.

Upprepa takt 1 - 4
Tur 2
  Takt 9 - 16
  Enkel handfattning kavaljer vänster – dam höger
Kavaljer steg i dansriktningen: sida – bakom – sida –framför.
Dam 4 steg ett varv medurs under kavaljers vänstra arm.
Dubbel handfattning
1 fotombytessteg i sidled i dansriktningen
1 fotombytessteg i sidled mot dansriktningen
1 fotombytessteg bakåt från varandra
1 fotombytessteg fram till höger till ny partner
Snoafattning omdansning 4 steg 2 varv
  Dansen börjar om