GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

SCHOTTIS I BYN

dansfilm
 
Danstyp:
  Schottis
Ursprungsland:
  Sverige
Musik:
  Schottis i byn med SäbyDraget
Koreografi:
  Ulla och Lars Gustafsson, Västerås 1998 09 12
Fattningar:
  Enkel handfattning, snoafattning, dubbel handfattning
Steg:
  Fotombytessteg, gångsteg, sidsteg
Utgångsställning:
  Parvis i öppen ring, enkel handfattning, vända mot varandra (kavaljer med ryggen mot ringens mitt)
   
Tur 1
  Takt 1
  Ett fotombytessteg i sidled, i dansriktningen
  Takt 2-3
  Ingen fattning, två fotombytessteg ett varv runt var för sig ("parisersväng", kavaljer motsols, dam medsols)
  Takt 4
  Enkel handfattning, ett fotombytessteg i dansriktningen
  Takt 5-8
  Snoafattning, omdansning medsols enligt mönster: Steg, steg, fotombytessteg, steg, fotombytessteg, steg
  Takt 9-16
  Upprepa takt 1-8
   
Tur 2
  Takt 17-18
  Enkel handfattning,
Dam: Runt kavaljeren ett varv motsols enligt mönster: Steg, steg, fotombytessteg
Kavaljer: Samma steg som damen men "på stället"
  Takt 19-20
  Enkel handfattning, steg, steg, fotombytessteg, i dansriktningen
  Takt 21-24
  Upprepa takt 5-8
  Takt 25-32
  Upprepa takt 17-24
   
Tur 3
  Takt 33-34
  Dubbel handfattning (kavaljer med ryggen mot ringens mitt), steg i sidled i dansriktningen enligt mönster: Sida, framför, fotombytessteg
  Takt 35-36
  Upprepa takt 33-34 mot dansriktningen
    Takt 37-40
    Upprepa takt 5-8
    Takt 41-48
    Upprepa takt 33-40
     
  Dansen börjar om