GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

SCHOTTIS VID VÄGKANTEN

 
Danstyp:
  Schottis
Musik:
  Schottis vid vägkanten, Text och musik: Ebba och Valter Ahlstedt
Koreografi:
  Ebba och Valter Ahlstedt
Fattningar:
  Korsfattning med höger arm över, snoafattning
Steg:
  Schottissteg, snoasteg, gångsteg
Utgångsställning:
  Parvis i öppen ring, korsfattning
   
Tur 1
  Takt 1-4
  Två schottissteg i dansriktningen, på andra schottissteget går dam under kavaljerens armar medsols
Två gångsteg och ett schottissteg
Vänd mot dansriktningen

  Takt 5-8
  Upprepa takt 1-4 men mot dansriktningen

Tur 2
  Takt 9-12
  Ett schottissteg från varandra, ett schottissteg mot varandra
Valsfattning, omdansning med fyra snoasteg

  Takt 13-16
    Upprepa takt 9-12

   
Dansen börjar om


Kan dansas som mixer: Kavaljeren går till damen bakom på sista omdansningen.