GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

SKANÖRS BLANDNING (även lämplig som seniordans)

dansfilm
 
Danstyp:
  Snoa
Ursprungsland:
   
Musik:
  Valfri polka eller snoamelodi (t. ex. Börges Minutsnoa av B. Tønnesen)
Koreografi:
   
Fattningar:
  Enkel handfattning, valsfattning
Steg:
  Gångsteg, polkasteg, fotombytessteg
Utgångsställning:
  Parvis i öppen ring, enkel handfattning, vända i dansriktningen
   
  Takt 1-2
  Tre gångsteg + ett tådopp i dansriktningen

  Takt 3-4
  Enkel handfattning, tre gångsteg + ett tådopp baklänges, mot dansriktningen

  Takt 5-6
  Ingen fattning, fyra gångsteg, ett varv runt var för sig, avsluta med ett handklapp ("parisersväng", kavaljer motsols, dam medsols)

  Takt 7-8
  Upprepa takt 5-6 åt motsatt håll men avsluta med handklapp med båda händerna, mot varandras händer

  Takt 9-10
    Valsfattning, båda vända i dansriktningen, två fotombytessteg i dansriktningen

    Takt 11-12
    Valsfattning, kavaljer med ryggen mot ringens mitt, fyra sidsteg i dansriktningen enligt mönster: Sida - bakom - sida - framför

    Takt 13-14
    Valsfattning, omdansning medsols, två polkasteg (ett varv)

    Takt 15-16
    "Omvänd" enkel handfattning (kavaljers vänster, dams höger),
Kavaljer: Fyra gångsteg i dansriktningen
Dam: Fyra gångsteg med vridning ett varv medsols runt under kavaljers vänstra arm samt släpper fattningen och förflyttar sig fram i dansriktningen till nästa kavaljer

Dansen börjar om
    Upptecknad i Skanör 1991 10 30