GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

SKÅNSK MAZURKA eller SPRÄTTMAZURKA

dansfilm
 
Danstyp:
  Mazurka
Ursprungsland:
   
Musik:
  Mazurka. Rekommenderat tempo, 150
Koreografi:
   
Fattningar:
  Enkel handfattning, enkel midjefattning
Steg:
  Dalsteg, frykdalssteg, springsteg eller mazurkasteg
Utgångsställning:
  Parvis i öppen ring. Enkel handfattning.
   
Tur 1
  Takt 1-2
  Enkel handfattning, två dalsteg framåt.

  Takt 3
  Släpp varandras händer, med vridning från varandra ett varv, (kavaljer motsols, dam medsols)
Taktdel 1, ett kort steg fram på vänster fot för kavaljer, höger fot för dam.
Taktdel 2, ett kort steg med vridning fram, höger fot för kavaljer, vänster fot för dam.
Taktdel 3, ett litet hopp på samma fot med fortsatt vridning, höger fot för kavaljer, vänster fot för dam.

  Takt 4
  Som takt 3.

Tur 2
  Takt 5-6
  Enkel midjefattning, två frykdalssteg framåt.

  Takt 7-8
    Med bibehållen fattning, sex små springsteg, eller två mazurkasteg, ett varv medsols.
     
    Beskrivningen är hämtad ur "Gillesdanser i Norden", 1970 års upplaga
    (I Norge kallas dansen för Skånsk hambo)