GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

SKEPPLANDAVALSEN

dansfilm
 
Danstyp:
  Vals
Ursprungsland:
  Sverige
Musik:
  Nya Svinnsta skär av Mölndals Dragspelsklubb, eller valfri vals
Koreografi:
  Gullevi och Bo Zederin
Fattningar:
  Enkel handfattning, Varsoviennefattning, Valsfattning
Steg:
  Valssteg
Utgångsställning:
  Parvis i öppen ring, enkel handfattning
   
Tur 1
  Enkel handfattning; 2 dalsteg som görs drivande framåt i dansriktningen.
Släpp varandras händer och gör var sin halv parisersväng på 2 valssteg. Gör en halv parisersväng tillbaka igen på 2 valssteg. Tag åter enkel handfattning och gör 2 drivande dalsteg.

Byt till fattning med främre händerna och damen gör 2 valssteg under kavaljerens vänsterarm; därefter gör kavaljeren 2 valssteg under armarna. 4 valssteg tas tillsammans med valsfattning.
Turen upprepas.
   
Tur 2
  Varsoviennefattning; 2 valssteg görs rakt fram i dansriktningen, sedan 2 valssteg ett halvt varv med början inåt ringen. Nu står man med ryggen mot dansriktningen.
Med bibehållen fattning tas 2 valssteg mot dansriktningen och därefter ett halvt varv utåt på två valssteg, tillbaka på utgångplats.
2 parisersvängar görs på 4 valssteg. Sedan tas valsfattning och man dansar 4 valssteg tillsammans.
Turen upprepas.
   
Kommentar
  Dansen visades på dansföreningen Korkskruvens jubileum den 3.10. 2015. En önskan av ordförande Willy Davidsson.