GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

SNÄCKAN

dansfilm
 
Danstyp:
  Polka
Ursprungsland:
  Sverige
Musik:
  Polka. Rekommenderat tempo, 160
Koreografi:
  Olle Brusved, Billdal, Göteborg 1993
Fattningar:
  Enkel handfattning med ytterhänderna, valsfattning
Steg:
  Gångsteg, polkasteg, snoasteg
Utgångsställning:
  Parvis i öppen ring med enkel handfattning med ytterhänderna
   
  Takt 1-4
  Kavaljer två gångsteg i dansriktningen, dam två gångsteg medsols under kavaljers vänstra arm. Därefter går kavaljer framför damen fyra gångsteg motsols två varv under dams högra arm (står nu i ytterring), samtidigt förflyttar sig damen mot ringens mitt på fyra gångsteg. Byt plats på två gångsteg, här går kavaljer bakom dam.

  Takt 5-8
  Valsfattning, två polkasteg medsols runt + omdansning med fyra snoasteg.

  Takt 9-12
  Valsfattning, ett polkasteg medsols. På två gångsteg med fortsatt vridning medsols placeras partnern till vänster om varandra. (Kavaljer går höger fram + markering med vänster fram. Dam går vänster fram + markering med höger bak). Kavaljeren står nu med ansiktet, och dam med ryggen i dansriktningen. Med bibehållen fattning, ett polkasteg motsols, mot dansriktningen. På två gångsteg med fortsatt vridning motsols placeras nu partnern till höger om varandra. (Kavaljer går höger fram + markering vänster bak. Dam går vänster fram + markering höger fram). Kavaljer står med ansiktet, dam med ryggen i dansriktningen.

  Takt 13-16
  Valsfattning två polkasteg medsols runt + omdansning fyra snoasteg.

Dansen upprepas