GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

SNURREBOCKEN

dansfilm
 
Danstyp:
  Polska
Ursprungsland:
   
Musik:
  Snurrebocken. Rekommenderat tempo, 144
Koreografi:
   
Fattningar:
  Enkel midjefattning, dubbel midjefattning
Steg:
  Särskilt beskrivna steg, springsteg.
Utgångsställning:
  Parvis i öppen ring. Kavaljeren med vänster sida och damen med höger sida i dansriktningen, dubbel midjefattning
   
A
  Takt 1-8
  Med dubbel midjefattning dansar paren s. k. delsbopolska, där kavaljeren till skillnad mot det vanliga hambosteget, på taktdel 1 för fram vänster fot och på taktdel 2 sätter båda fötterna i golvet, dock med bibehållande av kroppstyngden på vänster fot, samtidigt som vändning sker åt höger. På taktdel 3 föres höger fot fram. Damen börjar polskesteget med att på taktdel 1 isätta båda fötterna och på taktdel 2 för fram höger fot och på taktdel 3 vänster fot. Hela omdansningen sker i medsols varv.

B
  Takt 9-16
  Enkel midjefattning, springsteg i dansriktningen . På sista taktdelen i takt 16 vänd upp mot varandra och sätt händerna i sidan Kavaljer står nu med vänster, och dam med höger sida i dansriktningen.

C
  Takt 17-18
  17. Bugning mot varandra, vänd därefter helt om motsols.
18. Bugning från varandra och vänd motsols mot varandra.
   
  UPPLYSNINGAR OM DANSEN.
  Snurrebocken eller "Snurrbottjen", såsom den benämnes på Tierpsmålet, återgives här sådan den av en medlem av föreningen "Allmogedansens vänner" i Gävle, J B Gussander, upptecknats efter en gammal nyckelharpsspelman i Tierp vid namn Ström. Även framlidne nyckelharpsspelmannen på Skansen, Jonas Skoglund från Tofta, bekräftade att dansen i hans ungdom varit mycket vanlig i Tierp och kringliggande trakt. Skoglunds beskrivning av dansen överensstämmer med Ströms, likaså musiken med undantag av sista takten. Enligt riksspelman T Härdeglin i Delsbo lär dansen även förekommit rätt allmänt i Hälsingland.
     
    Beskrivningen är hämtad ur "Gillesdanser i Norden" 1970 års upplaga samt ur "Samkväms och gillesdanser", 1965 års upplaga.