GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

STEGBESKRIVNINGAR

 
Alla steg som börjar med vänster fot = vänster steg.
Alla steg som börjar med höger fot = höger steg.
 
Skall steg utföras annorlunda än här nedan beskrivits, finns det angivet i respektive dansbeskrivning. (Olika riktning m.m.)
 
Ytterfot
Alltid vänster fot för kavaljer, alltid höger fot för dam.
 
Innerfot
Alltid höger fot för kavaljer, alltid vänster fot för dam.
 
Gångsteg
Steg som förekommer vid vanlig rytmisk gång.
 
Springsteg
Steg med lätt svikt och dansas på fotbladet.
 
Schottissteg (Modern) 4/4-takt
Taktdel 1, Ytterfot ett kort steg fram, taktdel 2, sätt innerfot intill, taktdel 3, ytterfot ett kort steg fram, taktdel 4, ett litet hopp på ytterfot.
 
Schottissteg (Gammal) 2/4-takt
Taktdel 1, Ytterfot ett kort steg fram, taktdel 2, sätt innerfot intill, taktdel 1, ytterfot ett kort steg fram, taktdel 2, för innerfot förbi ytterfot. Lätt svikt i knäna.
 
Snoasteg
Gångsteg med lätt svikt i knäna.
 
Polkasteg 2/4-takt
Taktdel 1, ytterfot ett kort steg åt sidan, sätt innerfot intill, taktdel 2, ytterfot ett kort steg åt sidan, lyft innerfot (klar till nästa steg).
 
Dalsteg
Taktdel 1, ytterfot ett kort steg fram med lätt knäböjning, taktdel 2 och 3, för innerfot framåt-uppåt med sträckt vrist, för innerfot tillbaka.
 
Hambosteg, Kavaljer
Taktdel 1, med vridning mot damen sätt innerfot ett kort steg fram, taktdel 2, med fortsatt vridning sätt i ytterfot, taktdel 3, fortsatt vridning och sätt ner innerfotens tår som ett tådopp intill ytterfotens häl. Hambosteget skall tas på ett varv medsols.
 
Hambosteg, Dam
Taktdel 1,Vridning mot kavaljer, lätt nigning på innerfot och tådopp med ytterfot intill innerfotens häl, taktdel 2, medsols vridning och ytterfot ett kort steg fram, taktdel 3, fortsatt vridning, sätt innerfot ett kort steg fram, samtidigt föres ytterfot bakåt
 
Valssteg
Taktdel 1, Ytterfot ett långt steg fram, taktdel 2, innerfot ett kortare steg något framåt höger, taktdel 3, ytterfot flyttas intill innerfot.
 
Mazurkasteg
Upptakt, hopp på innerfot, taktdel 1, ytterfot åt sidan, taktdel 2, innerfot intill ytterfot, taktdel 3, innerfot åt sidan med vändning ett halvt varv medsols.
 
Druffsteg
Långa sammanbundna polkasteg utan hopp, istället för hopp en lätt nigning.
 
Fryksdalssteg
Taktdel 1, sätt i ytterfot ett litet steg framåt, taktdel 2, sätt innerfot intill samtidigt som ytterfot lyftes och föres framåt, taktdel 3, gör ett litet hopp på innerfot och för ytterfot bakåt i jämnhöjd med ankeln.
 
Sidsteg
Sätt ytterfot ungefär en fotlängd åt sidan, sätt innerfot intill.
 
Tresteg
Taktdel 1, sätt ytterfot ett steg framåt, taktdel 2, sätt innerfot intill ytterfot i jämnhöjd med ytterfotens häl, taktdel 3, sätt ytterfot ännu ett kort steg fram.
 
Vippsteg
Ett obetydligt hopp på ytterfot, samtidigt som innerfot lyftes från golvet och föres rakt ut åt sidan.
 
Hoppsasteg
Steget börjar på upptakt, då man efter ett litet hopp på innerfot, lyfter ytterfot något åt sidan. På nästa takts första taktdel sätt i ytterfot. Taktdel 2, flytta innerfot intill ytterfot, taktdel 3, ett steg på stället med ytterfot, taktdel 4, vila på ytterfot och lyft innerfot något åt sidan, klart till nästa steg som då börjar med innerfot.
Steget dansas med små rörelser, antingen framåt eller runt i omdansning.
 
Klack- och tåsteg
Lätt svikt på ytterfot samtidigt som innerfotens klack sättes i framåt, sätt innerfot intill ytterfotens klack som tåstöd.
 
Bayousteg
Taktdel 1, sätt ytterfot åt sidan, taktdel 2, sätt innerfot bakom ytterfots häl, taktdel 3, sätt ytterfot i kors framför innerfot, taktdel 4 = vila.
 
Galoppsteg
Sätt ytterfot ett kort steg fram med tån pekande i dansriktningen, sätt innerfot intill ytterfots häl vinkelrätt mot ytterfot.
 
Hoppsteg
Taktdel 1, sätt i ytterfot, taktdel 2, gör ett litet hopp på samma fot, taktdel 3, sätt i innerfot, taktdel 4, gör ett litet hopp på samma fot.
 
Knäfall
Vänster fot isättes ett kort steg framåt, gå ner på höger knä utan att flytta foten. Rak i ryggen och ledig hand i sidan.
 
Do-si-do med "egen" partner
Paret vända mot varandra, kavaljer med ansiktet i dansriktningen och dam med ansiktet mot dansriktningen, gå förbi varandra med fyra gångsteg (möts höger axel mot höger axel) backar förbi varandra med fyra gångsteg (möts vänster axel mot vänster axel).
 
Do-si-do med "grannen"
Paret vända mot varandra, kavaljer med ansiktet mot dansriktningen och dam med ansiktet i dansriktningen, gå förbi varandra med fyra gångsteg (möts vänster axel mot vänster axel) backar förbi varandra med fyra gångsteg (möts höger axel mot höger axel).
 
Balancesteg
Balancesteg kan utföras både framåt, bakåt och i sidled.
Vänster balancesteg: Ett steg framåt på vänster fot, sätt höger fot intill utan tyngdöverföring, häv på tå sänk vänster häl och böj lätt i knät.
Höger balancesteg: Som ovan men med början på höger fot.
 
Svingsteg eller hurresteg
Valsfattning, stående något till vänster om varandra, hastig omdansning då kroppstyngden överföres på höger fot under små rörelser, vänster fot hålles bakom höger och skjuter på för att ge fart.
 
Engelska steg
Vänster fot isättes bakom den högra och gör ett litet hopp på plats under det högra foten lyftes och föres bakom vänstra, sedan gör höger fot ett hopp framåt under det den vänstra foten lyftes o.s.v. Detta göres så att man under en takt hinner med två sådana steg med vänster och höger fot.
 
Blekingsteg
Med ett hopp isättes båda fötterna på en gång med hela fotsulan i golvet och tårna rakt framåtriktade, vänster fot framför den högra. Med ett nytt hopp byter fötterna plats o.s.v. Det framflyttade benets knä sträckt och kroppstyngden vilar på det bakre något böjda benet.
Steget benämnes höger eller vänster Blekingsteg beroende på den fot varpå kroppstyngden vilar. Armarna skall följa benens rörelse.
 
Jiggsteg (dansas i 2/4 eller 4/4-takt)
Jiggstegen liknar hoppstegen men med den skillnaden att kroppen något vaggas över åt den isatta fotens håll. Böjningen sker i veka livet.
 
Beskrivningarna delvis hämtade ur Svenska Folkdanser 1964-års utgåva