GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

STERNPOLKA eller TJECKISK POLKA

dansfilm
 
Danstyp:
  Polka
Ursprungsland:
   
Musik:
  Sternpolka. Rekommenderat tempo, 116
Koreografi:
   
Fattningar:
  Mazurkafattning, enkel midjefattning
Steg:
  Polkasteg, gångsteg.
Utgångsställning:
  Parvis i öppen ring. Mazurkafattning, kavaljer med vänster sida och dam med höger sida i dansriktningen.
   
Tur 1
  Takt 1-16
  Sexton polkasteg medsols

Tur 2
  Takt 17-32
  Enkel midjefattning, kavaljer lägger sin vänstra hand på framförvarande kavaljers axel, trettiotvå (32) gångsteg i ringens rörelseriktning. Paren trallar under promenaden.

Tur 3
  Takt 33-48
  Kavaljeren tackar sin dam och vänder motsols mot ringens mitt, niger och utför samtidigt en klapp mot knäna, en klapp i egna händer i brösthöjd, för ut händerna i sidled mot sidokavaljerernas händer, en klapp ovanför huvudet.

  Denna serie av klappningar utföres totalt åtta gånger.

 

Samtidigt som kavaljeren utför klappningarna, dansar damerna sexton polkasteg (med början på höger fot) i dansriktningen, ytter om kavaljererna.

Därefter vänd upp mot varandra, (kavaljer medsols, dam motsols). Kavaljer bjuder upp dam som står mitt framför.

Dansen upprepas.


  Dam och kavaljer som "blir över" i tur 3, samlas i mitten och bjuder upp där.