GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

SVÄNGOM PÅ LINGONSTIGEN

dansfilm
 
Danstyp:
  Vals
Ursprungsland:
  Sverige
Musik:
  Lämplig vals
Koreografi:
  Inga-Britt och Sven Nilsson, SchottiSJiggarna, Hässleholm
Fattningar:
  Valsfattning, enkel handfattning, dubbel handfattning
Steg:
  Valssteg
Utgångsställning:
  Parvis i öppen ring, valsfattning
   
Tur 1
  Takt 1-4
  Valsfattning, fyra valssteg runt medsols
  Takt 5-7
  Bibehållen fattning, tre valssteg sida till sida (dam backar)
  Takt 8
  På ett valssteg vänder dam upp i dansriktningen och paret byter till enkel handfattning
Tur 2
  Takt 9-12
  Ett valssteg något från varandra
Tre valssteg runt var för sig (kavaljer medsols, dam motsols)
  Takt 13-16
    Upprepa takt 1-4, lös upp fattningen på fjärde och stå mittemot varandra
Tur 3
  Takt 17
    Snedda förbi varandra höger axel mot höger axel, vrid så att kavaljer har front och dam rygg i dansriktningen
    Takt 18
    Tag ett valssteg bakåt var för sig och tag dubbel handfattning, kavaljer är i ytterring
    Takt 19-20
    Två valssteg i dansriktningen (dam backar)
    Takt 21-22
    Kavaljer runt under egen höger och dams vänster arm,
Dam följer vändande efter på två valssteg
    Takt 23-24
    Två valssteg i dansriktningen, (kavaljer backar, dam följer efter)
På sista steget vänder kavaljer upp till front i dansriktningen
Tur 4
  Takt 25-25
    Två valssteg runt var för sig (kavaljer motsols, dam medsols)
Ledig hand i sidan
    Takt 27-28
    Ett valssteg i sidled i dansriktningen, kavaljer ledig hand i sidan
Ett valssteg i sidled mot dansriktningen, dam nyper i kjolen
    Takt 29-32
    Upprepa takt 25-28

Dansen börjar om