GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

SWINGOLA

dansfilm
 
Danstyp:
  Vals
Ursprungsland:
  England
Musik:
  Vals
Koreografi:
   
Fattningar:
  Varsoviennefattning, valsfattning
Steg:
  Särskilt beskrivna steg, gångsteg, valssteg
Utgångsställning:
  Parvis i öppen ring, varsoviennefattning
   
  Både dam och kavaljer börjar på vänster fot
   
Tur 1
  Takt 1
  Steg på vänster fot i kors framför höger (1)
Höger bensvängning snett framåt höger (2-3)
  Takt 2
  Höger steg i kors bakom vänster (1-2)
Steg åt vänster till vänster (3)
  Takt 3-4
  Upprepa takt 1-2 med motsatt fot samt åt motsatt håll
  Takt 5-8
    Upprepa takt 1-4
Tur 2
  Takt 9-10
    Varsoviennefattning
Steg i dansriktningen på vänster fot (1-2)
Höger fot intill vänster med tyngdöverföring (3)
Steg i dansriktningen på vänster fot (1-2)
Höger fot intill vänster utan tyngdöverföring (3)
    Takt 11-12
    Steg bakåt mot dansriktningen på höger fot (1-2)
Vänster fot intill höger med tyngdöverföring (3)
Steg bakåt mot dansriktningen på höger fot (1-2)
Vänster fot intill höger och vänd mot partner och tag valsfattning (3)
    Takt 13-16
    Omdansning, fyra valssteg medsols med förflyttning i dansriktningen och sluta vända mot varandra, kavaljer med ryggen mot ringens mitt
Tur 3
  Takt 17-18
    Valsfattning
Förflyttning mot ringens mitt (kavaljer bakåt, dam framåt)
Kavaljer börjar med vänster och dam med höger fot och tar ett "tungt" steg (1-2)
Motsatt fot intill (3)
Ännu ett "tungt" steg (1-2)
och få stöd bakåt för kavaljer, framåt för dam (3)
    Takt 19-20
    Upprepa takt 17-18 men med motsatt fot och utåt ringen men på sista taktdelen i takt 20 vänder paret ett kvarts varv medsols, med bibehållen fattning (kavaljer har nu ansiktet mot dansriktningen, dam ansiktet i dansriktningen)
    Takt 21-24
    Dam: Fyra gångsteg framlänges i dansriktningen
Kavaljer: Två gångsteg baklänges i dansriktningen, helomvändning motsols och två gångsteg framlänges i dansriktningen
    Takt 25-28
    Valsfattning
Omdansning, fyra valssteg medsols med förflyttning i dansriktningen och sluta med att ta varsoviennefattning under sista taktdelen i takt 28
    Takt 29-30
    Steg i dansriktningen på vänster fot för båda (1-2)
Höger fot intill vänster med tyngdöverföring (3)
Ännu ett steg i dansriktningen på vänster fot (1-3)
Höger fot intill vänster men utan tyngdöverföring (3)
    Takt 31-32
    Upprepa takt 29-30 men baklänges mot dansriktningen och med motsatt fot

Dansen börjar om
     
    Beskrivningen hämtad ur "Danser från när och fjärran" femte upplagan