GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

TANTOLI

dansfilm
 
Danstyp:
  Schottis
Ursprungsland:
   
Musik:
  Tantoli. Rekommenderat tempo, 160
Koreografi:
   
Fattningar:
  Enkel midjefattning, valsfattning
Steg:
  Hoppsteg, sidsteg, fotombytessteg, särskilt beskrivet schottissteg, klack o tåsteg
Utgångsställning:
  Parvis i öppen ring. Enkel midjefattning.
   
  Schottissteg i Tantoli:
  Steget är ett schottissteg framåt och bakåt med den skillnaden att på sista fjärdedelen i första takten utföres en bensvängning framåt-bakåt med inre foten, så att schottissteget bakåt kan börja på andra taktens första fjärdedel.

Tur 1 A
  Takt 1-8
  Enkel midjefattning, två hoppsteg framåt, vänd upp lite mot varandra, därefter två hoppsteg ett varv medsols.
Upprepas tre gånger.
Tur 1 B
  Takt 9-16
  Bibehållen fattning, ett schottissteg framåt, ett schottissteg bakåt, omdansning med fyra hoppsteg två varv medsols.
Upprepa en gång.
Tur 2 A
  Takt 17-20
  Enkel midjefattning, för yttre foten framåt, sätt klacken i golvet, för samma fot bakåt och sätt tårna i golvet (yttre benet sträckt, inre ben lätt böjt), ett fotombytessteg (med början på yttre foten) i dansriktningen.
Upprepa en gång med början på inre foten.
  Takt 21-24
    Upprepa takt 17-20
Tur 2 B
  Takt 25-32
  Valsfattning, omdansning med sexton hoppsteg, under omdansningen föres armarna växelvis nedåt och uppåt.
Tur 3 A
  Takt 33-36
  Vänd upp mot varandra, kavaljer med ryggen mot ringens mitt, och korslagda armar över bröstet, damen ledig hand i sidan. Fyra sidsteg i dansriktningen, det sista med appell samt bensvängning framför andra benet (höger för kavaljer, vänster för dam). Fyra sidsteg mot dansriktningen, det sista med apell och bensvängning framför andra benet (vänster för kavaljer, höger för dam).
  Takt 37-40
  Upprepa takt 33-36
Tur 3 B
  Takt 41-48
  Omdansning som i tur 2 B.
Tur 4 A
  Takt 49-56
  Enkel midjefattning. Ett schottissteg framåt, ett schottissteg bakåt, lyft yttre fot och med böjt knä, dra foten framifrån och bakåt längs golvet två gånger, därefter tre tåstöt bakåt i golvet.
Upprepa en gång.
Tur 4 B
  Takt 57-64
    Omdansning som i tur 2 B.
     
    Sammanfattning
   
Tur
Takt
 
1A
1- 8
Enkel midjefattning, hoppsteg framåt, omdansning.
1B
9-16
Enkel midjefattning, schottissteg framåt och bakåt, omdansning.
2A
17-24
Enkel midjefattning, klack- och tåsteg, fotombytessteg.
2B
25-32
Omdansning med valsfattning.
3A
33-40
Kavaljer och dam vända mot varandra, sidsteg.
3B
41-48
Omdansning med valsfattning.
4A
49-56
Schottissteg framåt, bakåt, benrörelse do.
4B
57-64
Omdansning med valsfattning.
   
Upplysningar om dansen.
    Dansen är en schottisvariant. En del av här upptagna turer har dansats under namnet Finsk Tantoli. Dansen har dock spårats med ett flertal turer i mellersta Sverige. Ofta förekom sång till dansen, och som exempel kan anföras följande strof från Västmanland.
   
 
Jag och min flicka vi skulle dansa polka.
När vi kom opp så var det Tantoli.
Min flicka kunde dansa, men jag kunde inte.
Å därför så va de ju bäst låta bli.
Tra - la - - - under omdansningen.
     
    Beskrivningen är hämtad ur "Svenska Folkdanser", 1964 års upplaga.