GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

TÖLÖSTEPPEN (Lindomevarianten)

dansfilm
 
Danstyp:
  Snoa
Ursprungsland:
   
Musik:
  Polka eller snoa. Rekommenderat tempo, 126
Koreografi:
   
Fattningar:
  Enkel handfattning, valsfattning.
Steg:
  Gångsteg, polkasteg, snoasteg, tåmarkering.
Utgångsställning:
  Parvis i öppen ring, enkel handfattning.
   
  Takt 1-2
  Tre gångsteg i dansriktningen + tåmarkering.
  Takt 3-4
  Släpp fattningen, byt sida på ett fotombytessteg (kavaljer bakom, dam framför, båda med ansiktet i dansriktningen), tag ett gångsteg i dansriktningen + en tåmarkering något vända mot varandra. Dam står nu med ryggen mot mitten.
  Takt 5-6
  Tre gångsteg + tåmarkering, ett varv runt var för sig (kavaljer medsols, dam motsols), stanna vända mot varandra.
  Takt 7-8
  Valsfattning. Ett polkasteg mot dansriktningen, ett polkasteg i dansriktningen.
  Takt 9-12
    Valsfattning, under det andra polkasteget i föregående tur vrider sig paret så man hamnar på "avig" sida om varandra (Kavaljer med ansiktet, dam med rygg i dansriktningen), stanna upp och gör en lätt nigning sålunda: Kavaljer sätter vänster fot framåt bredvid damen, flyttar över kroppstyngden till samma fot + en lätt nigning, går därefter upp ur nigningen och flyttar tillbaka kroppstyngden på höger fot. Dam sätter vänster fot bredvid kavaljers vänster, flyttar över kroppstyngden på vänster fot, för höger fot bakåt + en lätt nigning, går därefter upp ur nigningen, behåll kroppstyngden på vänster fot. Paret tar ett polkasteg mot dansriktningen under detta steg vrider sig kavaljer ett halvt varv motsols (har nu ryggen i dansriktningen), dam vrider sig ett halvt varv motsols (har nu ansiktet i dansriktningen)
Turen utföres nu helt spegelvänt. Kavaljer går ner i nigning med höger fot fram bredvid damen, flyttar över kroppstyngden till denna fot, upp ur nigning och flyttar tillbaka kroppstyngden. Dam sätter ner höger fot bredvid kavaljers höger fot, flyttar över kroppstyngden till denna fot, för vänster fot bakåt och går ner i nigning, upp ur nigning, behåller kroppstyngden på höger fot. Paret tar ett polkasteg i dansriktningen, vrider samtidigt ett halvt varv medsols, återgår på så sätt till rätt sida om varandra.
    Takt 13-16
    Valsfattning, åtta snoasteg
     
Fotnot 1
  Tur B: Sidbytet, utföres ofta med två gångsteg + två tåmarkeringar. (Kavaljer: höger-vänster-höger-höger. Damen: Vänster-höger-vänster-vänster). Detta tillvägagångssätt kan troligtvis ej styrkas, utan är med all sannolikhet ett resultat av att folk givit sig på dansen (kanske även lärt ut den) utan att kunna den riktigt.
Fotnot 2
  På grund av "gammal hävd och ohejdad vana" utföres ofta snoan med hambofattning.
Fotnot 3
  Dansen är ett påhitt av en person som driver gammaldanskurser i norra Halland, bl. a. i Tölö (därav namnet) vilket ligger strax utanför Kungsbacka. När en ny dans komponeras har "kompositören" ofta en eller flera andra danser i tankarna. Så även i detta fall. Den dans som varit inspirationskälla heter "Saturday Swing", ("Lördagssvingen"). Tölösteppen kan mycket riktigt uppvisa diverse likheter med Lördagssvingen.
     
    Beskrivningen är en avskrift av Rolf Zachrissons beskrivning från 1979-03-10, med vissa förtydligande i tur E.