GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

TORSLANDASVÄNGEN

dansfilm
 
Danstyp:
  Mazurka
Ursprungsland:
  Sverige
Musik:
  Tommy´s mazurka med Kal-Kagges ork. ”Glatt o livat”
Koreografi:
  Gullevi och Bo Zederin Västkustdansarna
Fattningar:
  Enkel handfattning, valsfattning, enkel midjefattning
Steg:
  Valssteg, vägsteg, dalsteg, fryksdalssteg, springsteg
Utgångsställning:
  Parvis öppen ring med enkel handfattning
   
Tur 1
  Takt 1-8
 

Med enkel handfattning dansas två öppna valssteg i dansriktningen
Parisersväng på två valssteg var för sig.
Upprepas – avslutas med att man står mittemot varandra – kavaljer med ryggen mot mitten.

Tur 2
  Takt 9-16
  Med valsfattning gör man ett vägsteg inåt (kavaljeren backar) och ett vägsteg utåt (damen backar).
Därefter dansar damen två valssteg medsols under kavaljers vänster arm – kavaljer dansar två valssteg rakt fram.
Upprepas men med kavaljer två valssteg motsols under damens höger arm – damen två valssteg rakt fram.
Avslutar turen med att gå upp på stor ring där kavaljer skall ha sin dam på vänster sida.

Tur 3
  Takt 17-24
  På stor ring görs två dalsteg. Kavaljer för sin vänsterdam på två valssteg över till högra sidan.
Detta upprepas – avslutas med att gå upp parvis i öppen ring.

Tur 4
  Takt 25-32
  Med enkel midjefattning dansas två frykdalssteg i dansriktningen - ett stamp/hoppsteg - fem springsteg medsolsvarv (dam backar). Två frykdalssteg - parisersväng var för sig på två valssteg

Dansen börjar om