GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

TREVLIGT ATT RÅKAS

dansfilm
 
Danstyp:
  Vals
Ursprungsland:
  Sverige
Musik:
  Bälgfyran, Här dansar kustens glada kavaljer
Koreografi:
  Eivor Svensson, Växjö (2010)
Fattningar:
  Dubbel handfattning, enkel handfattning, valsfattning
Steg:
  Valssteg
Utgångsställning:
  Parvis, dubbel handfattning
   
Tur 1
  Takt 1-16
  Dubbel handfattning, damen med ryggen i dansriktningen, lite snett utanför kavaljeren;
Ett valssteg emot varandra, ett valssteg från varandra, passera varandra på två vals genom att damen går under kavaljers höger arm. (Damen förflyttar sig mot dansriktningen och kavaljeren i dansriktningen, och möter ny partner.)

Upprepas totalt fyra gånger, men varannan gång passerar kavaljeren istället under damens höger arm
   
Tur 2
  Takt 17-32
  Höger hands kedja, fyra valssteg, med ett möte per steg (damerna fortsätter mot dansriktningen och kavaljererna i dansriktningen)
Omdansning, valsfattning med fjärde partnern, fyra vals medsols.
Kedja och omdansning upprepas
   
Tur 3
  Takt 33-48
  Båda vänder upp i dansriktningen, enkel handfattning;
Fyra öppna vals (tyrolervals), omdansning fyra vals medsols.

Avsluta med ytterligare en höger hands kedja (fyra vals), och omdansning fyra vals medsols.

Hela dansen upprepas