GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

VALS PÅ BLÅBÄRSKULLEN

dansfilm
 
Danstyp:
  Vals (bytesvals)
Ursprungsland:
  Sverige
Musik:
  Vals på Blåbärskullen av Ragnar Nilsson
Koreografi:
  Kerstin Andreasson och Rune Thorstensson
Fattningar:
  Ringfattning, valsfattning, "omvänd" enkel handfattning
Steg:
  Valssteg, släpsteg, gångsteg
Utgångsställning:
  Parvis i sluten ring, ringfattning, alla vända mot ringens mitt
   
Takt 1-2
  Ett valssteg mot ringens mitt och ett valssteg tillbaka
   
Takt 3-4
  Släpp fattningen med kavaljers höger, dams vänster. Dam: Två valssteg i dansriktningen förbi kavaljeren till höger och samtidig vridning ett varv medsols runt, med byte av handfattning, och åter till sluten ring. Kavaljer: Två valssteg på stället med lätt vridning åt vänster respektive höger (Damen förflyttar sig alltså ett steg åt höger till ny kavaljer)
   
Takt 5-8
  Upprepa takterna 1-4
   
Takt 9-12
  Upprepa takterna 1-4
   
Takt 13-14
  Upprepa takt 1-2
   
Takt 15-16
  Valsfattning, omdansning medsols (med "egen" dam respektive kavaljer) två valssteg (stanna så kavaljer har ryggen mot ringens mitt)
   
Takt 17-18
  Valsfattning, två släpsteg i sidled, i dansriktningen
   
Takt 19-20
  "Omvänd" enkel handfattning (kavaljers vänster, dams höger). Dam: Två valssteg, ett varv runt medsols under kavaljerens vänstra arm. Kavaljer: Två gångsteg i dansriktningen (följer damen)
   
Takt 21-24
  Upprepa takterna 17-20
   
Takt 25-32
  Valsfattning, omdansning medsols, åtta valssteg (under det åttonde valssteget återgås till utgångsställning)
   
    - Dansen börjar om -
     
    Blåbärskullen är Hindås Dansgilles naturskönt belägna och traditionsfyllda utedansbana där det har dansats i minst 100 år.
     
    Kommentar (S. Andersson, 11/9 -17): Dansen kan dansas till valfri valsmelodi.